Wystawa "Pomarańczowa Alternatywa - happeningiem w komunizm" - MCKPodczas trwania wystawy Pomarańczowa Alternatywa – happeningiem w komunizm Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza na wykłady, spotkania z artystami i pokazy filmów. Odbywać się one będą w czwartki o godzinie 18.00. Ich myślą przewodnią będzie kreowanie rzeczywistości w PRL-u. Po obu stronach barykady – zarówno w opozycji jak i w obozie władzy – stali artyści, twórcy których zadaniem było przekształcanie rzeczywistości, przekuwanie jej w odpowiednią formę.

Dla przeciwników systemu walka z rzeczywistością mogła być rodzajem oporu, ale także estetyzacji życia codziennego w tych „niskogatunkowych” czasach. Postawy były różne – część artystów zwróciła się w stronę konceptualizmu, inni zdecydowali się mówić „wprost” o tym co dookoła: łapankach, internowaniu kolegów i życiu na kartki. Przestrzenią gdzie można było poczuć „zew wolności” była też alternatywna scena muzyczna.
Z kolei władze były zainteresowane wyłącznie wyrabianiem 200 procent normy – tak więc szarą rzeczywistość trzeba było poprawiać.

O pracowitych robotnikach i przodownikach pracy opowiadały Kroniki Filmowe, których zaangażowany i patetyczny ton wpadał w komizm i absurd. Aby dać odpór zachodnim wzorcom dobrych szeryfów i agentów w służbie Jej Królewskiej Mości, powstawały seriale o dzielnych milicjantach. Dbano o przestrzeń miejską, oswajając ją nowoczesną rzeźbą, muralami czy mozaikami na budynkach. Rzeczywistość przypominała wielką dekorację teatralną, podobną do tych tworzonych na zjazdy Partii. Jednak niezależnie od zajętych przez artystów pozycji, powstawały dzieła zarówno wybitne jak i mierne. W programie towarzyszącym organizatorzy tropią te pierwsze oraz śledzą mechanizmy, z których powstały. W obszarze zainteresowań znajdą się nie tylko sztuki plastyczne ale też muzyka, film i architektura.

W programie towarzyszącym wezmą udział m.in.: prof. Tadeusz Lubelski, prof. Ewa Rewers, dr Michał Wiśniewski.

W każdą niedzielę, w cenie biletu zwiedzanie wystawy z przewodnikiem:
godz. 12.00 w języku polskim
godz. 15.00 w języku angielskim

18 sierpnia 2011, 18.00
Pokaz filmu: Przewodnik (1984, reż. Tomasz Zygadło)
Dokument Tomasza Zygadło jest wspaniałym filmowym portretem Piotra Skrzyneckiego – twórcy i animatora Piwnicy Pod Baranami. Sam tytuł jest wieloznaczny – Piotr Skrzynecki jest w nim przewodnikiem nie tylko po Piwnicy i jej historii ale także po Krakowie i jak oraz po życiu – dzieli się z widzami swoimi wspomnieniami z dzieciństwa czy wyznawaną filozofią życiową. Tytuł może też nawiązywać do sytuacji w której jego bohater znalazł się w czasie stanu wojennego. Artysta prowadzący niczym nieskrępowany i nienormowany tryb życia musi podjąć regularną pracę. Jest to właśnie praca przewodnika po atrakcjach Krakowa. Fenomen Piwnicy Pod Baranami jest przedstawiony również za pomocą muzyki, m.in. takich szlagierów jak "Nasza młodość" (muz. Zygmunt Konieczny, sł. Tadeusz Śliwiak), "Zabij ten lęk" (muz. Jan Kanty Pawluśkiewicz, Marek Grechuta; sł. Stanisław Ignacy Witkiewicz), czy "Kochanek" (muz. Zygmunt Konieczny, sł. Kazimierz Przerwa-Tetmajer).

1 września 2011, 18.00
Filmy non-camerowe Juliana Antonisza oraz spotkanie z córkami Artysty Malwiną i Sabiną Antoniszczak
Julian Antonisz wyznaczył polskiej animacji nowe kierunki. Znany jest przede wszystkim z opracowania techniki polegającej na malowaniu i wydrapywaniu obrazów bezpośrednio na taśmie filmowej – tak powstały filmy non-camerowe, a wśród nich najbardziej znane Polskie Krnoniki non-camerowe będące pastiszem peerelowskich kronik filmowych. Powyższe informacje możemy znaleźć w każdej encyklopedii – a jak wyglądały kulisy tworzenia filmów non-camerowych? Zapraszamy na spotkanie z córkami Artysty, które opowiedzą o metodach pracy i warsztacie Juliana Antonisza.

5 września 2011, 18.00
Jerzy Olek i Krzysztof Siatka, Środowisko artystyczne we Wrocławiu w latach 70. I 80. Na przykładzie galerii Foto-Medium-Art
Tłem dla Pomarańczowej Alternatywy był Wrocław – miasto w którym środowisko artystyczne w okresie PRL-u było bardzo silne. Jednym z jego bardziej intrygujących zjawisk była galeria Foto-Medium-Art założona w 1977 roku przez artystę Jerzego Olka. Z galerii i skupionego w Okół niej środowiska wyszło wiele inicjatyw i akcji w przestrzeni publicznej. Ma też ona ogromne znaczenie dla teorii sztuki, przede wszystkim fotografii i nowych mediów.  Na spotkaniu w MCK opowiedzą o niej Jerzy Olek – założyciel i Krzysztof Siatka, historyk sztuki, dyrektor Foto-Medium-Art od czasu przeniesienia do Krakowa w 2007 roku.

15 września 2011, 18.00
Jan Przyłuski, Polityka DADA
Wykład Jana Przyłuskiego, będzie poszukiwaniem źródeł Pomarańczowej Alternatywy. Odnajdziemy je w ruchu DADA.
„Pomarańczowa Alternatywa otwarcie wskazuje swoje inspiracje dadaizmem i surrealizmem. A DADA, ze swoją antystrukturalną i antyracjonalną energią żywiołu (czy surracjonalną w przypadku Marcela Duchampa), nieraz już stawało się źródłem współczesnego happeningu politycznego. Z przedwojennej awangardy przejął on poetykę śmiechu, nieograniczoną swobodę wyrażania myśli, cięty dowcip, bezlitosną ironię i oczywiście prowokację. Wszystko po to, by w każdy z możliwych sposobów – absurdu, pastiszu, groteski, uderzy w niebezpiecznie wyalienowującą się władzę (…)”.

22 września 2011, 18.00
Ewa Rewers, Uliczne krasnoludki
Ewa Rewers opowie o procesach zawłaszczania lub odzyskiwania przestrzeni  publicznej zarówno w kontekście  Pomarańczowej Alternatywy i jej poprzedników jak i współczesności.
Prof. dr hab. Ewa Rewers – filozof i teoretyk kultury, jest kierownikiem Zakładu Kultury Miasta w Instytucie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się przestrzeniami miejskimi, architekturą, socjologią kultury, językiem i literaturą.

27 września 2011, 18.00
Fenomen Wrocławia
Z prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem oraz Władysławem Frasyniukiem rozmawia Jacek Purchla.
Spotkanie w ramach cyklu: Przemiany. Rozmowy na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury

29 września 2011, 18.00
Alternatywa? Debata na zakończenie wystawy
Spotkanie zamykające wystawę z udziałem badaczy dziedzin historii sztuki, socjologii, antropologii oraz lidera ruchu  Majora Waldemara Fydrycha.
Zaproszeni goście przeanalizują zjawisko Pomarańczowej Alternatywy z perspektywy różnych dziedzin oraz zastanowią się nad trwaniem jej idei we współczesnym świecie.

Więcej informacji na stronie: www.mck.krakow.pl


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook