Sympozjum satelitarne - UJW dniach 2-3 września br. odbędzie się w Krakowie sympozjum satelitarne zorganizowane z okazji 100. rocznicy przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla pt. 'Woman in Science in the Service for Public and Medicine".

Sympozjum będzie się odbywać w ramach 14th International Congress of Radiation Research (ICRR’2011), który będzie mieć miejsce w Warszawie w dniach 28 sierpnia-1 września br. Krakowskie sympozjum będzie miało dwie sesje naukowe: “Social and cultural determinants of women health”, której przewodniczy prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, kierownik Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM oraz "Future directions in cardiovascular research - would it impact to women diagnostics?", której przewodniczą prof. Danuta Czarnecka i prof. Kalina Kawecka-Jaszcz z I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego oraz prof. Waldemar Banasiak kierownik Ośrodka Chorób Serca w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Uroczyste otwarcie sympozjum nastąpi w dniu 2 września o godz. 11.15 w Auli Collegium Nowodworskiego przy ul. św. Anny 12 w Krakowie przez Prorektora UJ ds. CM prof. Wojciecha Nowaka oraz Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Tomasza Grodzickiego. Szczegółowe programy obu sesji są dostępne na stronie.

Formularz zgłoszeniowy


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook