Wystawa "Przeciw bolszewikom. Polskie eskadry w wojnie 1919 - 1920" - Muzeum Lotnictwa PolskiegoPowiązane obiekty:

Do 11 listopada potrwa wystawa "Przeciw bolszewikom. Polskie eskadry w wojnie 1919 - 1920" w Muzeum Lotnictwa Piolskiego. Ekspozycja, prezentowana w Małym Hangarze, poświęcona jest roli lotnictwa w walkach przeciwko siłom bolszewickim w latach 1919-1920. Na 12 planszach zostały przedstawione dokonania pilotów, obserwatorów i obsługujących ich mechaników.

Jako materiał posłużyły autorom bogate zbiory Biblioteki Naukowej i Archiwum im. Heleny i Olgierda Cumftów w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Szczególnie cenne są unikatowe fotogramy, w większości prezentowane publicznie po raz pierwszy. Znaczące uzupełnienie materiału planszowego stanowią - pochodzące z kolekcji Wojciecha Butrycza - modele samolotów uczestniczące w wojnie 1919-1920 r. po stronie polskiej.
Ze względu na obfitość materiału faktograficznego planujemy poświecić działaniom polskich eskadr w okresie wojny polsko - bolszewickiej kolejny numer Acta Aeronautica, który zostanie wydany jesienią tego roku.

 


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook