Wystawa "Zjawiska Krasowe" - AGHDo 31 grudnia potrwa wystawa "Zjawiska Krasowe" w Muzeum Geologicznym AGH przy Al. Adama Mickiewicza 30.

Wystawa znajduje się w korytarzach na wysokim parterze w gmachu głównym AGH (budynek A-0). Opracował ją i zrealizował w 1976 r. zespół pracowników Muzeum kierowany przez dr Janusza Horzemskiego. W 18-tu gablotach wolnostojących umieszczono okazy zbierane lub zgromadzone przez Andrzeja Górnego oraz eksponaty ze zbiorów muzeum. Fotogramy wykonane są przez różnych autorów. Ryciny i niektóre sformułowania pochodzą z prac, których wykaz podano w gablocie na wstępie ekspozycji. Całość zrealizowano w manierze czarno-białej. Początek wystawy to gablota, w której oprócz definicji krasu i zjawisk krasowych wymieniono obszary występowania tych zjawisk w Polsce i na świecie. W następnych dwu gablotach na rysunkach schematycznych i wybranych planach jaskiń przedstawiono genezę zjawisk krasowych podziemnych i powierzchniowych na przykładach ilustrowanych zdjęciami i okazami.


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook