"Ja-jestem-nim" - PWST26 -29 września 2011 o godz. 19.00 spektakl dyplomowy studnetów IV r. Wydziałów Aktorskiego. Według opowiadań Etgara Kereta (8% z niczego, Rury, Tęskniąc za Kissingerem) w przekładzie Agnieszki Maciejowskiej.

„Etgar Keret jest pisarzem bezlitosnym dla kreowanych przez siebie bohaterów. Ukazuje ich w krótkich, migawkowych obrazach, rejestrujących momenty upokorzenia, porzucenia, rozczarowania, depresji lub iluzorycznego szczęścia, które zawsze ma posmak czegoś zapożyczonego i kiczowatego. Keret jest bowiem postmodernistą świadomym literackich i filmowych klisz, za pomocą których ludzie próbują nazywać i przedstawiać to, co rozumieją i odczuwają jako miłość. Świadomym zarówno zużycia tych klisz, jak i godnej podziwu trwałości, z jaką funkcjonują, pomimo nieustannych prób ich podważenia, obalenia, ośmieszenia.

Umieściliśmy dwadzieścia trzy wybrane przez nas opowiadania Kereta w ramach zewnętrznego i arbitralnego porządku czterech pór roku, zachowując indywidualny charakter poszczególnych narracji i nie łącząc ich w fabularną konstrukcję. Podzieliliśmy je  na rozdziały, aby następując po sobie, wzajemnie się oświetlały, zamiast logicznie z siebie wynikać. Jak napisał Roland Barthes we wstępie do Fragmentów dyskursu miłosnego: „nie chodzi w tej książce o historię miłosną (czy historię jednej miłości), aby odwieść się od pokus szukania sensu, należało wybrać zupełnie nieznaczący porządek (…) nie należy «lekceważyć siły przypadku zdolnej płodzić potwory»; potworem byłaby w tym przypadku «filozofia miłości» wyłaniająca się z danego porządku figur tam, gdzie należy oczekiwać jedynie miłosnej afirmacji“.

Reżyseria: Szymon Kaczmarek
Dramaturgia: Żelisław Żelisławski
Scenografia: Kaja Migdałek

Występują: Katarzyna Dorosińska, Małgorzata Gorol, Martyna Krzysztofik, Kamila Kuboth, Bartosz Gelner, Marek Hucz, Jan Jurkowski, Sylwester Piechura, Wojciech Sikora, Łukasz Stawarczyk, Mateusz Trembaczowski.


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook