Artykuł sponsorowany

Konkursy

Polecamy

"Pędzlem i dłutem - Korpalowie" - Kamienica HipolitówZapraszamy na wystawę o rodzinie, której kolejne pokolenia dziedziczyły nie tylko pasję twórczą i miłość do sztuki, ale również poczucie patriotyzmu, podobną wrażliwość i sposób postrzegania otaczającego świata.

Wystawa „Pędzlem i dłutem – Korpalowie” prezentuje historię krakowskiej rodziny Korpalów, której artystyczne tradycje sięgają połowy XIX stulecia i są kontynuowane do dziś. Urywek rodzinnej sagi jest opowieścią o trzech zapomnianych, wszechstronnie uzdolnionych artystach: rzeźbiarzach Michale i Aleksandrze oraz malarzu Tadeuszu. W salach zaaranżowanych na artystyczne pracownie zaprezentowano wybór najciekawszych, dotąd nie prezentowanych dzieł, a wśród nich prace malarskie i rzeźbiarskie, rysunkowe projekty oraz gipsowe modele pomników, a także rodzinne pamiątki i fotografie.

W jednej z części ekspozycji odtworzono oryginalną pracownię rzeźbiarską Michała Stefana Korpala, gdzie wyeksponowane zostały bozzetta, rzeźby salonowe oraz archiwalne fotografie dokumentujące jego twórczość. Druga część wystawy poświęcona jest postaci Tadeusza Korpala, jego twórczości i artystycznemu zaangażowaniu patriotyczno-niepodległościowemu. W zaaranżowanej pracowni malarskiej przedstawione są reprezentatywne dzieła malarskie, wzbogacone o kolekcję pocztówek jego autorstwa oraz rysunki portretowe legionistów i współwięźniów z Nowego Wiśnicza. Ciekawym uzupełnieniem tej części wystawy jest prezentacja archiwaliów, w tym listów, pamiętników i osobistych szkicowników artysty, w których odnaleźć można liczne zapiski obrazujące krakowskie środowisko artystyczne I połowy XX stulecia.

Na wystawie można zobaczyć film dokumentujący proces odlewu w brązie – mało znanej obecnie techniki rzeźbiarskiej. Film zrealizowany w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie pokazuje kolejne stadia odlewu brązowego oryginalnego bozzetta: od skanu 3D, poprzez wykonanie modelu, aż do jego cyzelowania. Rzeźba wykonana na potrzeby filmu została również zaprezentowana na wystawie.

Wystawie towarzyszy folder, będący próbą pierwszego syntetycznego opracowania twórczości prezentowanych artystów, zapoznający czytelników z zagadnieniem pracowni artystycznych w Krakowie na przestrzeni XIX wieku i w I połowie XX stulecia.

"Pędzlem i dłutem – Korpalowie"

Kamienica Hipolitów, plac Mariacki 3
6 października 2011 – 29 stycznia 2012
Wernisaż 5 października, godz. 17.00

Kurator wystawy: Elżbieta Lang

Godziny otwarcia:
październik
środa – niedziela 10.00-17.30
listopad – styczeń
środa, piątek – niedziela 9.00-16.00
czwartek 12.00-19.00

Ceny biletów:
normalny: 4 zł
ulgowy: 3 zł
zbiorowy, szkolny: 3 zł
rodzinny: 8 zł

Bilet zakupiony na wystawę stałą „Mieszczański dom” upoważnia do bezpłatnego zwiedzania wystawy czasowej.
Na wystawie nie obowiązuje dzień wolny od opłaty za bilet wstępu.

Wydarzenia towarzyszące:

20.11.2011 -  Rzeźbiarz zapomniany - Michał Stefan Korpal - spotkanie na wystawie - Dzień Otwartych Drzwi
20.11.2011 - Pędzlem i dłutem, czyli sekrety Małego Artysty - warsztaty dla dzieci
14.12.2011 - Krakowscy artyści - Korpalowie - spotkanie na wystawie - Muzeomania 60 +
8.01.2012 - W pracowni rzeźbiarza, czyli jak zostać artystą- warsztaty dla dzieci - Akademia Małego Odkrywcy (szczegóły na: www.mhk.pl)


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook