Na wozie Maragaty


Dnia 27 stycznia 2011 roku otwarto w salach Muzeum Archeologicznego w Krakowie fotograficzną wystawę czasową poświęconą m.in. ginącej mniejszości etnicznej na terenie kastylijskiej Galicji w Hiszpanii. Pretekstem do przedstawienia tej mniejszości jest fotograficzny „reportaż" z jednej z tras pielgrzymkowych wiodących do Santiago de Compostella, gdzie znajduje się grób św. Jakuba Apostoła. Spośród całej sieci szlaków zmierzających do grobu Apostoła (Camina de Santiago) autorzy wystawy wybrali jeden, tzw. drogę francuską, szlak o długości ponad 1000 km, rozpoczynający się po francuskiej stronie Pirenejów - jest to szlak uważany za najważniejszy. Prowadzi on przez Pampelunę, Burgos, León, Astorgę, Lugo do Santiago. Autorzy przemierzyli ten szlak rowerem, a po drodze uwieczniali na zdjęciach piękno galicyjskiego krajobrazu oraz wspaniałe zabytki tamtejszej architektury, głównie sakralnej. Na wystawie przedstawiono bliżej fragment szlaku leżący pomiędzy miejscowościami Burgos i Astorga. Obok wielkiej ilości niewielkich kościółków i większych, lokalnych świątyń, spotykamy na tej trasie także trzy wspaniałe, ogromne katedry (w Burgos, León i Astordze), a także szereg innych zabytków architektury, m.in. użytkowej (np. mosty) o bardzo starej metryce.

Na trasie wyprawy, w okolicach Astorgi, znajduje się kraina zwana Maragaterią, zamieszkała przez zanikającą mniejszość etniczną zwaną Maragatami. Zajmują oni niewielki obszar i charakteryzują się zaskakującą odrębnością, pomimo posługiwania się językiem hiszpańskim jako własnym. Maragaci budują nadal swoje charakterystyczne drewniane domy, małżeństwa zawierają między sobą, kultywują specyficzne obyczaje, a nawet zachowują własną kuchnię. Maragaci od wieków pędzili żywot wędrownych kupców, stąd wozy były poniekąd głównym atrybutem ich tożsamości; z tym faktem wiąże się zresztą tytuł wystawy. Mniejszość Maragatów zanika: jeszcze niedawno obliczano ich ilość na 8000 ludzi, dzisiaj w okolicach Astorgi żyje niespełna 3000 osób przyznających się do tej mniejszości etnicznej.
Różne szczegóły związane z Maragatami, ich kulturą i zwyczajami, pokazywane są na naszej wystawie w postaci specjalnie przygotowanej prezentacji multimedialnej.

Ponadto widz znajdzie tu wiele ciekawych informacji o kulturze, architekturze i krajobrazie Galicji kastylijskiej, a także wiele informacji związanych z samym pielgrzymowaniem i historią szlaków jakubowych, liczącą ponad 1000 lat. Są one niezwykle popularne w świecie, stają się też popularne i w Polsce (szlaki te obejmują całą Europę), i - niezależnie od przekonań religijnych uczestników - stanowią same w sobie interesującą propozycję wakacyjną. Warto więc przyjść do Muzeum Archeologicznego, aby m.in. rozważyć taką propozycję.

Jacek Rydzewski

Ekspozycja od 27 stycznia do 28 lutego 2011


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook