Wystawa "Struktury czasu" - NCKOd 10 do 30 października potrwa w NCK wystawa "Struktury czasu". Autor wystawy Artur Jastrzębski urodzony w Tychach w 1975 roku. Od zawsze wierny swojemu rodzinnemu miastu, gdzie mieszka i pracuje obecnie w Miejskim Centrum Kultury. Sam o sobie mówi, że fotografia była jego pasją, odkąd sięga pamięcią.

Jednak dopiero kilka lat temu z młodzieńczej fascynacji postanowił świadomie uczynić medium swoich twórczych ambicji, pomysłów, indywidualnego kontaktu ze sztuką. Pracowitość, konsekwencja i fotograficzna wrażliwość zaowocowały w 2010 roku debiutancką wystawą zatytułowaną Impresje paprocańskie. Wystawa ta kolejno gościła w tyskim Miejskim Centrum Kultury, Miejskim Domu Kultury w Mikołowie i w Galerii Fotografii ŁTF w Łodzi. Ten sam rok przyniósł fotografikowi wyróżnienie za cykl fotografii Cielmice wieś wyjątkowa w zorganizowanym przez stowarzyszenie Projekt Śląsk konkursie na fotoreportaż Obiektywnie Śląskie. W roku 2011 trzykrotnie nagrodzony za fotoreportaż pt. Wielka woda w Paprocanach (Tychy Press Photo 2011), Miesiąc Fotografii w Krakowie 2011 (Sekcja ShowOFF), Śląska Fotografia Prasowa (2010) oraz wyróżniony za jedno ze zdjęć z tego cyklu. Kolejne wyróżnienie otrzymał za fotografię Orchidee pod kroplówką w konkursie W Tychach jest pięknie Kwiaty dla Biblioteki w ramach 55-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.
Fotografie Artura Jastrzębskiego ukazywały się w takich czasopismach jak: Digital Foto Video, Dziennik Zachodni, Twoje Tychy, Echo, Tyski Magazyn Kulturalny, Silesia Airport.


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook