Artykuł sponsorowany

Konkursy

Polecamy

Wystawa "PROjekt hardKOR" - Muzeum PRLDo 31 października potrwa wystawa "PROjekt hardKOR" w Muzeum PRL przy os. Centrum E 1. Ekspozycja ma charakter multimedialny, ale z wykorzystaniem autentycznych obiektów i dokumentów. Na wystawie znajdą się wspomnienia, fotografie, fragmenty filmów, relacje świadków historii, dokumenty (wydawnictwa podziemne, czasopisma, biuletyny, notatki dokumentujące zasady pomocy materialnej), wybrane cytaty z wspomnień działaczy KOR-u, dzienników, przedmioty pomagające wyobrazić sobie przestrzeń tamtego okresu.

Wśród eksponatów są: dziennik pokładowy z mieszkania J. Kuronia, fiszki pomocy, kartka żywnościowa z 1976 roku, tablice z lat 70. Wskazujące kierunek kolejki, w której wydawano kartki żywnościowe, jeden z pierwszych numerów Robotnika, papierosy Giewonty.
Wystawa skierowana jest zarówno do osób, które pamiętają czasy PRL-u jak i młodzieży, która ten okres w historii Polski zna z rodzinnych opowieści oraz lekcji szkolnych.

Z członków KOR w otwarciu wystawy oprócz Jana Lityńskiego wziął udział Mirosław Chojecki, szef największej w peerelu podziemnej oficyny wydawniczej NOWa. Obecni byli nowohuccy działacze opozycji z tamtych lat m.in. Mirosław Handzlik, samorządowcy, politycy, ludzie ze świata kultury i mediów. Z reakcji pierwszych gości wystawy wynika, że ekspozycja robi duże wrażenie. Podkreślano m.in. jej wartość informacyjną oraz nowoczesną ale przejrzystą formę.


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook