"Polowanie na awangardę. Zakazana sztuka w Trzeciej Rzeszy" - MCK


POLOWANIE NA AWANGARDĘ. ZAKAZANA SZTUKA W TRZECIEJ RZESZY.
19 października 2011 – 29 stycznia 2012
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY www.mck.krakow.pl

Kraków, Rynek Główny 25, GALERIA MCK czynna: wt-nd 10.00-18.00; bilety: 8 zł pełnopłatny, 5 zł ulgowy, 10 zł bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe + co najmniej jedno dziecko)

Ekspozycja została wpisana w program oficjalnych obchodów Sezonu kultury Nadrenii Północnej –Westfalii w Polsce 2011/2012.

Myślą przewodnią wystawy jest pokazanie dzieł artystów, pisarzy, kompozytorów prześladowanych przez niemieckich nazistów w latach 1933-1945. Zaprezentowane zostaną obrazy olejne, grafiki, rysunki, rzeźby, utwory literackie i muzyczne m.in. tak znanych twórców jak Carl Hofer, Leo Haas, Heinrich Maria Davringhausen,  Emil Nolde, Max Ernst, Georg Grosz, Otto Freundlich,  Else Lasker-Schüler, Max Pechstein, Oskar Schlemmer, Irmgard Keun, Thomas Mann, Anna Sehgers, Hanns Eisler i Kurt Weill. Połączenie sztuki wizualnej, literatury i muzyki ma ukazać wagę zjawiska i  ogromny nacisk totalitarnej władzy by oczyścić całą ówczesną kulturę z wszelkich niezgodnych z nazistowską doktryną przejawów.
Niemiecka kuratorka wystawy Judith Schöenwiesner:  „Panowanie Trzeciej Rzeszy to czas, kiedy na ludzi polowano niczym na dzikie zwierzęta, poniżano ich, wypędzano i mordowano. Między nimi znaleźli się i artyści znani i ci niesłusznie dziś zapomniani. Reprezentowali wszystkie dziedziny sztuki, z powodu stosowanych przez siebie nowoczesnych środków wyrazu, estetycznych wyborów czy politycznych poglądów nie odpowiadali estetycznemu i ideologicznemu ideałowi „niemieckiego” artysty.”

Szczególnym aneksem do wystawy - pozwalającym zrozumieć związki kulturowe Niemiec i Polski w tak trudnym kontekście historycznym - będzie przypomnienie sylwetek dyskryminowanych polskich artystów, pisarzy, kompozytorów  którzy z chwilą zajęcia terytorium Polski w 1939 roku znaleźli się w zasięgu „polityki kulturalnej” hitlerowców. Wśród nich przypomniani zostaną m.in. Jankiel Adler, Samuel Cygler, Karol Hiller, Władysław Strzemiński, Roman Kramsztyk, Jan Gotard, Tadeusz Pruszkowski, Jonasz Stern, Zofia Kossak-Szatkowska, Melchior Wańkowicz, Witold Hulewicz, Bruno Schulz, Tadeusz Kwiatkowski, Icchak Kacenelson, Józef Koffler, Artur Gold i inni.
„Aneks polski zaledwie sygnalizuje problem. Spośród wielu - których machina nazistowskich restrykcji skazała na twórczy niebyt, wojenną tułaczkę czy wręcz śmierć - przypominamy tych najwybitniejszych i znanych. Kwestią bowiem naczelną w represjonowaniu polskich artystów była ich tożsamość narodowa, przynależność do elity intelektualnej kraju, która zgodnie z nazistowską doktryną wojenną przeznaczona została do fizycznego i duchowego wyniszczenia. Natomiast o tragicznych losach wybitnych polskich artystów pochodzenia żydowskiego przesądziło kryterium rasowe. Potępienie awangardowej ekspresji schodziło w tym przypadku na dalszy plan.” – mówi dr Monika Rydiger.

Większość eksponatów pochodzi z wiodących nadreńskich kolekcji mi.in.: LVR Landesmuseum w Bonn, Max Ernst Museum w Brühl, ze zbiorów prywatnych dr. Gerharda Schneidera w Olpe, Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr, Fundacji na rzecz Sztuk Prześladowanych oraz zbiorów sztuki i literatury Kunstmuseum w Solingen, a także niemieckich archiwów i bibliotek oraz z polskich kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Muzeum Zagłębia w Będzinie, Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu i Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

Wystawie ma towarzyszyć obszerna publikacja, bogato ilustrowana,  zawierająca teksty niemieckich i polskich historyków i historyków sztuki omawiające różne aspekty swoistej  nazistowskiej „polityki kulturalnej” w latach 1933-1945.
Zaplanowany został także bogaty program towarzyszący z udziałem polskich i niemieckich uczestników, poruszający m.in problem osobowości twórczych wobec systemów totalitarnych aż po czasy współczesne.

Kuratorki wystawy: Judith Schöenwiesner, dr Monika Rydiger: 12/ 42-42-822; m.rydiger@mck.krakow.pl
Organizacja i koordynacja: Anna Śliwa, Judith Schöenwiesner, Eva Gebhard
Projekt  aranżacji wystawy: Monika Bielak  Malwina Antoniszczak


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook