82. Kongres Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDEW dniach od 15 do 22 października 2011 Kraków stanie się miejscem spotkania najważniejszych osób ze środowiska szachowego w świecie. Właśnie tutaj, w hotelach Galaxy i Europejskim, odbędzie się 82 w historii Kongres Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE (Fèdèration Internationale des Èchecs). Dla Polski jest to wyjątkowy czas, gdyż obrady kongresu przypadają w okresie pierwszej prezydencji Polski w Unii Europejskiej, a Polska była tylko raz w historii organizatorem Kongresu FIDE, w 1935 roku w Warszawie.

Międzynarodowa Federacja Szachowa FIDE (Federation Internationale des Echecs, World Chess Federation) została założona 20 lipca 1924 roku w Paryżu, po zakończeniu nieoficjalnej Olimpiady Szachowej. Na historycznym dokumencie, protokóle konstytucyjnego posiedzenia FIDE widnieją podpisy 15 członków założycieli, m.in. przedstawiciela Polski Izaaka Towbina z Warszawskiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej.

FIDE jest uznana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski jako Federacja Sportowa. Ma własną flagę, hymn, stronę internetową http://www.fide.com/index.php. Zrzesza wyłącznie narodowe federacje (obecnie 172), co zalicza ją do największych sportowych organizacji świata. Wszystkie federacje mają równe prawa, niezależnie od wielkości kraju, liczby zrzeszonych szachistów i ich klasy gry. FIDE jednoczy narodowe federacje i kieruje ruchem szachowym na świecie, odrzucając wszelką dyskryminację rasową, polityczną, religijną i socjalną w myśl dewizy „Gens una sumus“ („Jesteśmy jedną rodziną”). Szachy są traktowane przez FIDE jako jedna z najstarszych, intelektualnych i kulturowych gier. Stanowią kombinację sportu, naukowego myślenia i elementów sztuki.

www.fidecongress2011.pl/en


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook