Krystyna Łyczywek - Fotografie 1949-2009


Wystawa nestorki fotografii polskiej, popularyzatora wiedzy o fotografii polskiej i światowej, miłośnika i tłumacza literatury francuskiej, autorki licznych publikacji na tematy fotografii, wspominając tylko ostatnio wydany przez MHF tom pierwszy tekstów krytycznych „Fotografia zbliża".

Spotkanie z Krystyną Łyczywek i promocja książki „Fotografia zbliża" odbędzie się w siedzibie muzeum we wtorek, 1 marca 2011 o godz.16:00

KRYSTYNA ŁYCZYWEK
poznanianka, powstaniec warszawski, od 1945 roku mieszka w Szczecinie.
Z wykształcenia romanistka, tłumacz literatury francuskiej. Od 1964 roku członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą otrzymując nagrody i wyróżnienia.
Eksponowała ponad 170 wystaw indywidualnych w Polsce, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Japonii, w Niemczech, Rumunii, w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech.
Autorka m.in. wystaw: „Polska Fotografia w Świecie" w latach 1991 i 1999, na których pokazano prace fotografów polskich mieszkających poza granicami kraju na 5 kontynentach, „Polski Paryż", „Szczecin wczoraj i dziś", „Ziemia i ludzie" i wiele innych.
Jest honorowym członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, Fotoklubu RP, Polsko-Amerykańskiego Klubu Fotograficznego w Nowym Jorku i kilku innych stowarzyszeń.
Posiada najwyższe odznaczenia Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (HonEFIAP) w której jest czynna od roku 1970 i reprezentuje Polskę na ich kongresach.
Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fotografii otrzymała nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Sztuki, Medal im. Jana Bułhaka, i szereg innych. Ostatnio w 2010 roku uhonorowana medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Jest autorką kilkunastu książek o fotografii m.in. "Diaporama", "Od Kropli wody do oceanu", "Rozmowy o Fotografii" ( 3 tomy)i albumów m.in. Polski Paryż, Szczecińskie fascynacje.
Przeszło 1500 Jej zdjęć zostało opublikowanych w prasie, folderach turystycznych i książkach, a ok. 1400 artykułów na temat fotografii w prasie krajowej i zagranicznej .
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie w 2009 roku wydało, dzięki wsparciu finansowemu Miasta Szczecin, I tom antologii tekstów autorskich opublikowanych w latach 1956-1982 „Fotografia Zbliża..." Kolejne tomy czekają na dodatkowe środki finansowe.
Prace Krystyny Łyczywek znajdują się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Paryżu, Muzeum Ludwiga w Kolonii, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Historii Fotografii im. W. Rzewuskiego w Krakowie, muzeum w Tokio i w Nowym Jorku.
Hasło „Krystyna Łyczywek" zamieszczono w „Międzynarodowej Encyklopedii Fotografów od 1839 do czasów dzisiejszych" oraz w „Antologii Fotografii Polskiej 1839-1989".

28.01 - 6.03.2011


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook