Dojrzali do sztukiPowiązane obiekty:
Powiązane newsy:

Z cyklu dojrzali do sztuki:

  • wschód, który zachwyca

piątek, 25 lutego 2011, godz. 11.00

  • zachód, który imponuje

piątek, 4 marca 2011, godz. 11.00

Dojrzali do sztuki to cykl skierowany do osób dysponujących wolnym czasem przedpołudniowym, głównie do seniorów i tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kultury i sztuki. Każde spotkanie rozpoczyna się zwiedzaniem wystawy prezentowanej aktualnie w Galerii MCK w towarzystwie przewodnika, a następnie, po krótkiej prelekcji w sali panoramicznej, istnieje możliwość wzięcia udziału w dyskusji przy herbacie i ciastkach.

Podczas trwania wystawy Transmigracje. Mysłowski, Puntos, zaplanowane zostały dwa spotkania: 25 lutego pt. Wschód, który zachwyca oraz
4 marca pt. Zachód, który imponuje.

Ich celem będzie próba odczytania kodów dziedzictwa kultury, którymi posługują się artyści. Jani Konstantinovski Puntos, będąc pochodzenia grecko-macedońskiego, czerpie z bogatych tradycji kultury i religii wschodu. Z kolei Tadeusz Mysłowski to artysta trawersujący zachodnioeuropejski dorobek modernizmu.

Międzynarodowe centrum kultury

Rynek Główny 25 www.mck.krakow.pl


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook