Wystawa "Otwarty tron. Sztuka współczesna wobec fenomenu Jana Pawła II " - MOCAK"Otwarty Tron" wystawa w MOCAK-u od wtorku 25 października 2011, 18.00.

Wystawa Otwarty Tron. Sztuka współczesna wobec fenomenu Jana Pawła II stanowić miała zbiór opowieści i przedmiotów nawiązujących do duchowej amnezji, pustki oraz zanikających śladów związanych z kultem Jana Pawła II. Autorów interesował drugi obieg „plastycznego" kultu papieskiego i jego artefaktów, a raczej istnienie dwóch równoległych obiegów. Nad wystawą, która stała się książką, pracował zespół w składzie: Tadeusz Bartoś, Sarmen Beglarian, Sebastian Cichocki, Jagoda Hernik Spalińska i Roman Pawłowski. Redaktorką publikacji jest Agnieszka Tarasiuk.


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook