Wystawa "Człowiek" - Muzeum Historii Fotografii


Do 27 listopada w Muzeum Historii Fotografii można obejrzeć wystawę fotografii Thomasa Lüttge. W 60. wystawianych fotografiach Thomasa Lüttge ukazuje się nieskończona różnorodność miejsc zamieszkiwanych przez człowieka i mnogość sytuacji w których doświadcza on swojej egzystencji.

Zwiedzający przemieszcza się poprzez niezaaranżowane fotografie do ponadczasowych światów wewnętrznych, jaki do fantastycznych przestrzeni zewnętrznych.

Te prace będą pokazywane po raz pierwszy w Europie Wschodniej. Niektóre fotografie ukazywały się na wystawach i były publikowane w Azji i Europie Zachodniej, pozostałe nie były wystawiane nigdy.
Kraków, jako miasto kultury, wydaje się najwłaściwszym miejscem do zorganizowania wystawy o takiej tematyce.
Wystawie towarzyszy katalog w trzech językach (polskim, niemieckim i angielskim), zawierający wszystkie prezentowane fotografie. Większość prac jest monochromatyczna, zaledwie kilka barwnych.


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook