Artykuł sponsorowany

Konkursy

Polecamy

Wystawa "Profesor" - Bunkier SztukiOtwarcie wystawy "Profesor" w Bunkrze Sztuki odbędzie się 28.10.2011 (piątek) o godz. 18:00. Pokaz zatytułowany Profesor, przygotowany przez Tomasza Wójcika, jest podróżą przez życie nieznanego nam z imienia i nazwiska bohatera.

Profesor był wykładowcą akademickim, specjalistą w zakresie nauk technicznych. Jego pasją były podróże, bankiety i inne uroki życia wypływające z percepcji luksusu. Wykonał w życiu kilkaset całkiem udanych fotografii. Był również zaangażowanym komunistą oraz korzystającym z przywilejów i wysoko usytuowanym w hierarchii członkiem partii. Realia komunistycznego państwa umożliwiły mu rozwój kariery i prowadzenie wygodnego życia.

Zdjęcia wybrane do prezentacji w Bunkrze Sztuki trafiły w ręce artysty przypadkowo. Autor fotografii był sąsiadem artysty, z którym zdarzyło mu się polemizować na tematy światopoglądowe i polityczne. Profesor miał ustalone poglądy, które nie podlegały redefinicji. O sztuce, czy fotografii nie rozmawiali nigdy. Właściwie nie znali się dobrze. Profesor był człowiekiem szanującym wygody życia. Był zadbany, mieszkała z nim gosposia. Niespodziewanie zmarł. Spadkobiercy likwidujący majątek Profesora przekazali jego część artyście. W ten sposób zdjęcia ocalały od zapomnienia.

Wójcik odkrył w fotografiach opowieść o losach uczestnika egzotycznych podróży, otoczonego pięknymi przedmiotami i wpływowymi ludźmi. Na podstawie zdjęć poznajemy Profesora, jego psychofizjonomię i upodobania. Zdjęcia dokumentują dawne, niedostępne za żelazną kurtyną, fetysze kultury Zachodu. Pokazują również Profesora i jego towarzyszy w ikonosferze krajów demokracji ludowych – otoczonych transparentami propagandowymi i portretami wodzów. Postaci równie dobrze wpasowują się w realia obu odległych światów.Zdjęcia odziedziczone po Profesorze są pozostałością po minionym okresie i umożliwiają wgląd w dzieje człowieka postrzegane przez pryzmat ich reprezentacji fotograficznej. Wydaje się, że wiele mówią o autorze zdjęć i jego modelach. Jest to jednak wejrzenie trudne do jednoznacznych ocen i komentarzy, niemniej fascynujące i pozostające w pamięci. Slajdy Profesora ukazują świat szczególnie narażony na zniekształcający go odbiór współczesnych komentatorów. Przedstawiona na nich rzeczywistoć budzi dziś gwałtowne emocje i stanowi temat nieustannie rozwijanego dyskursu politycznego. Dostępny nam obraz wskazuje, że Profesor nie odczuwał dyskomfortu etycznego. Slajdy wybrane przez Tomasza Wójcika nie roszczą sobie prawa do ukazywania prawdy o tamtych czasach, raczej ukazują kolejny z odcieni tej samej historii Polski przed 1989 rokiem. Są refleksją unikającą ocen etycznych o czasach negatywnie klasyfikowanych przez współczesnych. Artysta podjął się jedynie zadania odtworzenia opuszczonego wnętrza, w którym pozostały ślady niegdyś używanych sprzętów i przyjął funkcję operatora rzutnika marki Kodak.

Tomasz „Waciak” Wójcik - Urodzony w 1966 w Warszawie. Studiował na Akademiach Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie, w latach 1987-1992. Uzyskał dyplom na Wydziale Malarstwa w pracowni Rajmunda Ziemskiego, obronił aneks u Lecha Majewskiego. Jest malarzem, fotografem, designerem i performerem. Tworzy instalacje, filmy, klipy (m.in. dla: Pudelsów, Mitch&Mitch, Olafa Deriglasoffa).

Jest członkiem grupy Łyżka Czyli Chilli, Grupy Detalicznej, Boskich Torsów i Drewbudu. Współtwórca legendarnego programu telewizyjnego „Oczywiście” emitowanego w TVP w latach 1996-98 i 2007 oraz „Rzutu Okiem” w Kino Polska. Współorganizator festiwalu „Weź to wyłącz”. Od 2003 dyrektor artystyczny magazynu „Playboy”.

Wystawa otwarta w dniach: 29.10.2011-20.11.2011


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook