Artykuł sponsorowany

Konkursy

Polecamy

II sesja w ramach projektu Photo Proxima - Muzeum EtnograficznePowiązane obiekty:
Powiązane newsy:

W dniach 3. i 4. listopada 2011 roku, Muzeum Etnograficzne w Krakowie zaprasza na II sesję szkoleniową, zrealizowaną w ramach dwuletniego projektu muzeum pt. „Photo Proxima”.

Projekt ma na celu przybliżyć rolę, jaką fotografia odgrywa dziś w naszym życiu i ukazać powinności, jakie mamy wobec wizualnych świadectw przeszłości. We współpracy z partnerami lokalnymi i zagranicznymi – Instytutem Pamięci o Współczesnym Piśmiennictwie z Francji (IMEC), Fundacją na rzecz Historii Fotografii Fratelli Alinari z Włoch oraz Departamentem Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – zmierzamy do wypracowania nowych standardów działania w zakresie kolekcjonowania zdjęć, ich opisu, przechowywania, udostępniania i interpretacji, zwłaszcza w kontekście dokonującego się na naszych oczach postępu technologicznego oraz przemian w dziedzinie antropologii obrazu i filozofii archiwizowania.

Listopadowa sesja rozwijać będzie problematykę społecznych użyć fotografii – nowych mediów, narzędzi komunikacji, przemysłu kulturalnego, dostępności archiwów publicznych, znaczenia anonimowych zbiorów prywatnych – zarysowaną podczas pierwszego spotkania partnerów w marcu 2011 roku. Wartość płynąca z wymiany odmiennych punktów widzenia, zachęciła nas do poszerzenia dotychczasowej perspektywy o spojrzenie publiczności zainteresowanej problematyką projektu. Dlatego też drugą sesję szkoleniową postanowiliśmy zorganizować w formie wykładów otwartych i towarzyszących im dyskusji. Być może właśnie w wiedzy żywej – codziennym doświadczeniu każdego z nas, kryją się odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Sesja odbędzie się w Lokatorze, mieszczącym się przy ul. Mostowej 1.


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook