Wystawa - Zygmunt Grünberg – architekt i patriotaPowiązane obiekty:
Powiązane newsy:

Wystawa prezentuje postać i dorobek Zygmunta Grünberga (1896-1945) - znanego i cenionego architekta, współautora dwudziestowiecznego pejzażu nowoczesnych dzielnic Krakowa. W okresie okupacji niemieckiej doświadczył tragicznego losu Żydów krakowskich. Wraz z rodziną znalazł się w getcie, został mianowany przez komendanta obozu w Płaszowie naczelnym inżynierem budowy obozu. Na wystawie w Aptece pod Orłem prezentujemy fotograficzną dokumentację zrealizowanych dzieł Zygmunta Grynberga, a także zbiór starych fotografii dokumentujących głęboko patriotyczną postawę młodego Zygmunta Grynberga (służbę w wojsku polskim, udział w walkach w obronie Lwowa, a później prace na rzecz budowy nowoczesnego miasta), ukazujących rodzinę Grünbergów podczas spotkań towarzyskich czy spacerów po przedwojennym Krakowie oraz przedstawiających codzienne życie w getcie. Fotografie nie były wcześniej publikowane, pochodzą one z albumu rodzinnego Ziuty Grünhut z domu Grünberg

Plac Bohaterów Getta 18

13 marca 2011 r. (niedziela), godz. 11.00


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook