3EPowiązane obiekty:
Powiązane newsy:

Zapraszamy na spotkanie z Tomaszem Kozakiem, które odbędzie się w Klubie Bunkra Sztuki w środę 11.05.2011 roku o godzinie 18:30.

W ramach spotkania zaprezentowany zostanie najnowszy film Tomasza Kozaka pt. Flash of the New Flesh. Ten sześćdziesięciominutowy esej found footage (będący zarazem wykładem i manifestem) jest pierwszą częścią planowanego tryptyku, w którym artysta przedstawia własną teorię hermeneutyczną, „przepisując" filmy Davida Cronenberga. Teoria ta - określona jako KRYTYKA FANTAZMATYCZNA - koncentruje się wokół postulatu tworzenia „trójwymiarowych" modeli wyobrażeń społecznych umożliwiających estetyczną (a w domyśle także polityczną) destabilizację status quo zadekretowanego przez Wspólnotę Konwencjonalnego Myślenia.

„Trójwymiarowość" konstruowanych przez siebie modeli fantazmatycznych Kozak oznacza skrótem 3E. 3E to Epickość, Eseistyczność i Emancypacyjność. Wymiary te są jednocześnie parametrami hybrydalnego medium określonego jako EPICKI ESEJ EMANCYPACYJNY.

Wykład realizowany jest w ramach cyklu wykładów Sztuka teorii, podsumowujących projekt Dyscypliny/Sztuki. Sztuka teorii to cykl spotkań z artystami traktującymi filozofię i teorię sztuki jako pełnoprawne medium artystyczne. Chcemy zwrócić uwagę na pojawiające się coraz częściej w sztuce najnowszej praktyki tworzenia i zapożyczania tekstów, idei oraz pojęć.


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook