Międzynarodowy Dzień Tańca


29 kwietnia 2011 o godzinie 18.30 w Teatrze GROTESKA odbędzie się premierowy pokaz sztuki OGRÓD.

choreografia: Magdalena Konik
tańczą: Aneta Gruszczyk, Karolina Mika, Magdalena Szuflita, Monika Szylar, Magdalena
Śmigasiewicz, Barbara Wysoczańska, Monika Zamojska
kostiumy: Karolina Mika
muzyka: collage
tekst: Monika Szylar

W Ogrodzie scena przypomina ramy snu z całą jego zagadkową konstrukcją fabularną, niejednoznacznością osobowości oraz nieprzewidzianym biegiem wydarzeń. Widzowie zostają zaproszeni do obejrzenia onirycznej drogi przemierzanej wspólnie przez matki i ich córki.
Przed oczami publiczności pojawiają się kobiety, które z należytym oddaniem pielęgnują swoje dzieci. Ich stosunek do córek nie kojarzy się jednak z powszechnym wyobrażeniem macierzyństwa. Matki w swej nadopiekuńczości przypominają strażniczki pojące podopieczne szklankami zimnego mleka. Widzowi towarzyszy wrażenie surowej atmosfery z dobiegającymi z oddali dźwiękami brzęku szkła i hałasu wózków.

Oswobodzone z okowów zniewolenia rodzicielskiego córki, wirują z rozwianymi włosami w szaleńczym tańcu młodości. Stojące na uboczu matki wyczekują ich powrotu. Zrzucają powłokę nadmiernej troskliwości. Z cierpliwością trwają przy córkach, które niczym rośliny, pozostające pod bacznym okiem ogrodnika, w momencie rozkwitu, zaczynają zwracać na siebie uwagę paletą barw.
Tytułowy Ogród staje się obrazem przemiany, metamorfozy, rozkwitu kobiecości, wypielęgnowanym kawałkiem ziemi, który wiosną ubarwią różnokolorowe połacie kwiatów. Sen spotyka się z jawą, pozostawiając po sobie widoczny ślad. Nadejście wiosny oddaje hołd sile i pięknu kobiecości, niezaprzeczalnym prawom natury, biologicznej mądrości oraz niezmiennej przynależności człowieka do świata przyrody.

Bilet w cenie 25zł, ulgowy 20zł

Rezerwacja miejsc pod numerami:
(012) 633 37 62, (012) 632 92 00 i (012) 623 79 59
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
Kasa Biletowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 12.00 i 15.00 - 17.00

W weekendy na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu.
Rezerwacje indywidualne: kasa@groteska.pl
www.groteska.pl


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook