Adept


Adept
Adres
Miasto: Kraków
Ulica: ul.Piłsudskiego 28A

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 432-89-81
E-mail:adept@adept.pl
Strona:www.adept.pl

ADEPT – Centrum Języka Rosyjskiego prowadzi ogólne i specjalistyczne kursy języka rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania. Oprócz standardowych programów realizowanych na każdym kursie, lektorzy wzbogacają zajęcia o materiały dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań grup i poszczególnych słuchaczy.

ADEPT organizuje również kursy dla firm, których pracownicy z racji kontaktów biznesowych z Rosją, powinni pogłębić swoje umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim w biznesie.

ADEPT współpracując z ośrodkami wydającymi odpowiednie certyfikaty, przeprowadza także egzaminy. Dlatego też każda osoba, która ukończyła kurs oraz pomyślnie zdała egzamin dostaje certyfikat potwierdzający stopień swoich umiejętności. Certyfikaty wydawane są przez Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie (MGU) oraz Główne Centrum Testowania Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego RF.

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook