Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Adres
Miasto: Kraków
Ulica: Al. A. Mickiewicza 30

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 634-17-04
E-mail:okon@agh.edu.pl
Strona:www.agh.edu.pl

 

Akademia Górniczo-Hutnicza kontynuuje tradycje Akademii Górniczej założonej w Kielcach przez Stanisława Staszica. Służy nauce, gospodarce i społeczeństwu przez kształcenie studentów i rozwój kadry naukowej oraz prowadzenie badań naukowych.

Najwyższą władzą w uczelni jest Rektor, który koordynację istotnych obszarów działalności uczelni powierza Prorektorom (nie więcej niż pięciu).

Rektor jest przewodniczącym najwyższego organu kolegialnego uczelni, którym jest Senat.

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook