Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie


Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Adres
Miasto: Kraków
Ulica: Al. Jana Pawła II 78

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 683-12-27
E-mail:rektor@awf.krakow.pl
Strona:www.awf.krakow.pl

 

Początki Krakowskiej AWF wiążą się z utworzonym w 1893 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim, 2-letnim Kursem Naukowym dla Kandydatów na Nauczycieli Gimnastyki w Szkołach Średnich i Seminariach Nauczycielskich. Kurs ten prowadzony na przy Wydziale Lekarskim UJ , przekształcono w 1913 r. w 2-letnie Studium Wychowania Fizycznego. Organizowało ono oprócz kształcenia nauczycieli, wykłady i ćwiczenia praktyczne dla ogółu słuchaczy Uniwersytetu. Kurs Naukowy, a następnie Studium WF były pionierską instytucją uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli wf w Polsce, a wprowadzenie obowiązkowego wychowania fizycznego dla ogółu studentów, stawia Wszechnicę Jagiellońską na trzecim miejscu wśród uniwersytetów europejskich po Gandawie (1908 r.) i Kopenhadze(1909 r.).

Kontynuacją idei uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli wf było 3-letnie Studium Wychowania Fizycznego, utworzone w Polsce Odrodzonej (1927 r.) przy Wydziale Lekarskim UJ. W 1950r .Studium przekształcono w samodzielną Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego. Wprowadzono też 4-letnie studia magisterskie (1954 r.). W roku 1972 uczelnia otrzymała nazwę: Akademia Wychowania Fizycznego, a wkrótce po tym nadano jej imię Bronisława Czecha. Ważnym osiągnięciem było uzyskanie praw do nadawania stopni naukowych z zakresu nauk kultury fizycznej (stopień doktora 1970 r., stopień doktora habilitowanego 1987 r.).

Na dwóch wydziałach (Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji Ruchowej) prowadzone są studia: dzienne, wieczorowe, zaoczne i podyplomowe, na kierunkach: wychowania fizycznego, fizjoterapii oraz turystyki i rekreacji; w ich ramach mieści się kilkanaście specjalności. Szeroki zakres studiów podyplomowych realizuje ponadto Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr. Nie licząc kilkuset słuchaczy studiów podyplomowych, aktualnie studiuje na uczelni ok. 4550 studentów. Mają oni do dyspozycji względnie nowoczesną bazę obiektów i urządzeń, zbudowaną w latach 1972-2006 i ciągle poszerzaną oraz modernizowaną.

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook