Akademickie Biuro Karier Collegium Medicum UJ w Krakowie


Akademickie Biuro Karier Collegium Medicum UJ w Krakowie
Adres
Miasto: Kraków
Kod pocztowy: 31-008
Ulica: św. Anny 12

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 422-04-11 wew. 358
Strona:www.cm-uj.krakow.pl/biuro

Do zadań Sekcji należy między innymi współpraca z jednostkami uczelnianymi oraz organizacjami Studentów i Doktorantów w zakresie przygotowywania projektów regulaminów i aktów prawnych dotyczących procesów kształcenia, w zakresie szeroko rozumianej pomocy materialnej, programów stypendialnych oraz realizacja unijnych programów dydaktycznych. Zakres działania Sekcji obejmuje również czynności administracyjne związane z: przyjmowaniem wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów na poszczególnych wydziałach CM oraz w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, z dostosowaniem programów kształcenia do standardów Unii Europejskiej.
Do zadań Sekcji należeć też będzie pomoc absolwentom w starcie na polu zawodowym, doradztwo w ukierunkowaniu ścieżki kariery oraz cykliczne monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Lekarskiego, Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu.

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook