Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Staszica


Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Staszica
Adres
Miasto: Kraków
Ulica: al. Mickiewicza 30

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 617-32-08
E-mail:bgagh@bg.agh.edu.pl
Strona:www.bg.agh.edu.pl

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach usługowych, dydaktycznych i naukowych.

Pełni funkcje ośrodka informacji naukowej, a wraz z bibliotekami wydziałowymi tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny.

Pod względem wielkości zbiorów jest drugą, po Bibliotece Jagiellońskiej, biblioteką Krakowa. Ponadto Biblioteka odgrywa wiodącą rolę w Krakowskim Zespole Bibliotecznym.

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook