Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II


 Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II
Adres
Miasto: Kraków
Ulica: ul. Podzamcze 8

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 421-84-40
Strona:www.pat.krakow.pl

Biblioteka UPJPII w Krakowie nawiązuje do tradycji biblioteki, utworzonego w 1397 roku, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydział ten, po wielowiekowej przynależności do Uniwersytetu, został w 1954 r., mocą jednostronnej decyzji władz państwowych, przeniesiony do utworzonej wówczas w Warszawie Akademii Teologii Katolickiej - obecnie Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Decyzja ta nie przerwała jednak faktycznego i kanonicznego istnienia i działania Wydziału Teologicznego w Krakowie, co znalazło to potwierdzenie w dekrecie Stolicy Apostolskie. W 1974 r. nadano mu nazwę Papieskiego Wydziału Teologicznego, który 8 grudnia 1981 r. decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II wyrażoną w Motu proprio "Beata Hedvigis" został przekształcony w Papieską Akademię Teologiczną z trzema wydziałami: teologicznym, filozoficznym i historii Kościoła.

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook