Biblioteka Główna Uniwersytety Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej


Biblioteka Główna Uniwersytety Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
Adres
Miasto: Kraków
Ulica: ul. Podchorążych 2

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>

Szybki rozwój nowych technologii, a wraz z nim nowych form komunikowania wpływa w znaczący sposób na organizację i działalność współczesnych bibliotek. Misją Biiblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie jest profesjonalne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań użytkowników oraz aktywne wspieranie procesów naukowo-badawczych i edukacyjnych w Uniwersytecie Pedagogicznym - zgodnie z oczekiwaniami kadry naukowej i studentów.

Biblioteka Główna chce funkcjonować jako biblioteka hybrydowa, harmonijnie łącząc zadania biblioteki tradycyjnej z bibioteką elektroniczną, przekształcając się jednocześnie w uczelniane centrum informacji i edukacji, które zapewni użytkownikom osiągnięcie sukcesu w studiowaniu i badaniach naukowych oraz w rozwoju własnej kariery zawodowej. Staramy się podnosić jakość usług realizując nasze motto: "Prawdziwy dzisiejszy uniwersytet tworzy biblioteka" (T. Carlyle).

Misją Bibioteki jest rówież otwartość na oczekiwania środowiska akademickiego, kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Biblioteki Głównej w kraju i na świecie.

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook