Biblioteka Naukowa PAU i PAN


Biblioteka Naukowa PAU i PAN
Adres
Miasto: Kraków
Ulica: ul. Sławkowska 17

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>

Obok zasobu druków zwartych obejmującego obszerny zakres nauk humanistycznych oraz unikatowego w skali kraju zasobu zagranicznych wydawnictw naukowych, obejmujących wszystkie dziedziny nauki, Biblioteka posiada bogaty zbiór starych druków oraz inkunabułów.

W zbiorze starych druków znajdują się także cenne pozycje związane z odsieczą wiedeńską, liczne zielniki i dzieła o tematyce przyrodniczej, a także staropolskie druki polityczne i mowy pogrzebowe.
W dziale rękopisów do najcenniejszych obiektów zalicza się kilkaset rękopisów średniowiecznych. Warto tu wymienić zbiory Cypriana Walewskiego, Jana Wincentego Smoniewskiego, rodziny Pusłowskich, Maksymiliana Marszałkowicza, Jana Ambrożego Wadowskiego, Franciszka Paszkowskiego, Bolesława Ulanowskiego, Seweryna Udzieli, Jana Fijałka, a także liczne archiwa rodzinne z czasów staropolskich (bogate archiwum Potockich) oraz spuścizny wielu zasłużonych osób, w tym: Adriana Baranieckiego, Franciszka Bujaka, Kazimierza Chłędowskiego, Jana Dąbrowskiego, Ignacego Domeyki, Walerego Eliasza-Radzikowskiego, Oskara Kolberga, Hugona Kołłątaja, Teofila Lenartowicza, Hieronima Łopacińskiego, Józefa Majera, Bronisława Piłsudskiego, Jędrzeja Śniadeckiego i Walerego Wielogłowskiego. W zespole rękopisów Biblioteki znajduje się także najstarszy XVI-wieczny opis żup Bochni i Wieliczki oraz szczególnie cenny zbiór obiektów, związanych z Komisją Edukacji Narodowej, wytypowane do Programu Unesco „Pamięć świata”. Osobną pozycję stanowią cenne zbiory kartograficzne, wśród których wymienić należy mapy Polski autorstwa Ignacego Domeyki (geologiczną i hydrograficzną), atlas geologiczny Galicji oraz plany Krakowa z XIX i XX wieku.

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook