Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie


Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Adres
Miasto: Kraków
Kod pocztowy: 30-072
Ulica: Budryka 3

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 617-37-62
E-mail:ckagh@agh.edu.pl
Strona:www.ck.agh.edu.pl

Centrum Karier AGH jest jednostką Uczelni zajmującą się:

• współpracą sektora edukacyjnego z sektorem przemysłowym
• wzmacnianiem konkurencyjności studentów i absolwentów oraz ich aktywizacją na rynku pracy
• wyrównywaniem szans na rynku pracy osób szczególnie zagrożonych bezrobociem

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook