Com Com Zone


Com Com Zone
Adres
Miasto: Kraków
Kod pocztowy: 31-979
Ulica: Ptaszyckiego 6

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 682-11-10
E-mail:info@comcomzone.pl
Strona:www.comcomzone.pl

Centrum Rozwoju Com-Com Zone to nowoczesna placówka sportowo-wychowawcza, usytuowana w Nowej Hucie. Powstała z inicjatywy prof. Jacka Majchrowskiego - Prezydenta Miasta Krakowa, zarządzana przez Stowarzyszenie „U Siemachy". Obiekt o powierzchni 6 tys. m2 złożony jest z pływalni, hali sportowej, 3 sal treningowych, znakomicie wyposażonej siłowni, części rekreacyjnej oraz przestrzeni na działalność edukacyjną i opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Młodzieżowy Ośrodek Rozwoju Społecznego, specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, a także terapeutyczną prowadzoną przez Krakowski Instytut Psychoterapii.
Nazwa Centrum Rozwoju Com-Com Zone pochodzi od słów: communication, competition, comfort, company, competence, community, a więc komunikacja, współzawodnictwo, komfort, ale też wsparcie, kompetencja i społeczność. Każde z tych pojęć zawiera ładunek pozytywnej treści, ale dopiero połączenie ich w jedna całość tworzy zupełnie nową jakość. Com-Com Zone to przestrzeń, w której takie wartości jak współzawodnictwo i kompetencja, komunikacja i społeczność rozwijane są w sposób konsekwentny.

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook