Dieter Schenk - Żydowskie Muzeum Galicja


19 stycznia o godz. 17.00 w Żydowskim Muzeum Galicja przy ul. Dajwór 18 odbędzie się spotkanie autorskie z Dieterem Schenkiem - „Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej”. Spotkanie poprowadzi Andrzej Brzezicki, redaktor naczelny Nowej Europy Wschodniej. Spotkanie w języku niemieckim z tłumaczeniem. Wstęp wolny!

2 lipca 1941 r., dwa dni po wkroczeniu wojsk niemieckich do Lwowa został aresztowany wielokrotny premier RP sprzed 1939 r. a także profesor Politechniki Lwowskiej - Kazimierz Bartel. Wieczorem następnego dnia zostało aresztowanych 25 profesorów wyższych uczelni, a także kilkanaście przebywających w ich domach osób. Po krótkim przesłuchaniu nad ranem 4 lipca wszyscy zostali zamordowani. Wykonawcami tej zbrodni byli członkowie specjalnej jednostki policyjnej III Rzeszy - Einsatzkommando zur besonderen Verwendung. Do końca lipca 1941 r. dokonano kolejnych aresztowań i egzekucji. Jako ostatni, 26 lipca, zginał – Kazimierz Bartel.

Dieter Schenk nie koncentruje się na samej zbrodni, porusza szereg dodatkowych zagadnień, nakreśla tło poprzedzające tragiczne wydarzenia, jak
również opisuje w szerszym kontekście politykę eksterminacyjną na zajętych terenach. Niezwykle ciekawa dla polskiego czytelnika jest cześć poświęcona śledztwom jakie były prowadzone po 1945 r. zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Przed 1989 r. władze ukraińskie i niemieckie niechętnie wspominały o mordzie dokonanym na polskich profesorach lwowskich uczelni. Pamiętały o nich ich rodziny, przyjaciele czy dawni uczniowie. Warto nadmienić, że do dnia dzisiejszego żyje córka prof. Bartla - Cecylia Bartel (Kraków) oraz trzej synowie zamordowanych osób – Jan
Longchamps de Berier (Gliwice), Stanisław Grzędzielski (Warszawa), Zbigniew Kostecki(Krefeld,Niemcy).

Dieter Schenk jest niezwykle zasłużonym historykiem, autorem książek o zbrodniach nazistowskich na terenie okupowanej Polski. Jego książka Poczta Polska w Gdańsku. Dzieje pewnego niemieckiego zabójstwa sądowego(Wydawnictwo Oscar, Gdańsk 1999) o losach polskich pocztowców z Gdańska oraz o ich procesie i mordzie we wrześniu 1939 r. przyczyniła się do przeprowadzenia przez Sąd Krajowy w Lubece rewizji wyroku oraz do rehabilitacji i uniewinnienia skazanych obrońców poczty gdańskiej. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasług RP, od 2003 r. jest Honorowy Obywatel Miasta Gdańska. W 2009 r. ukazała się w Polsce jego książka – Hans Frank. Biografia generalnego gubernatora (Wydawnictwo Znak, Kraków).

Wydawnictwo: Wysoki Zamek
Przekład: Paweł Zarychta
Data wydania: listopad 2011 r.


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook