Fundacja Studentów i Absolwentów UJ


Fundacja Studentów i Absolwentów UJ
Adres
Miasto: Kraków
Ulica: Piastowska 47

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 622-37-00
E-mail:zaczek@bratniak.krakow.pl
Strona:www.bratniak.krakow.pl

Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego "Bratniak" została powołana do życia aktem notarialnym 12 lutego 1992 roku. Fundatorami byli:
prof. Lucjan Suchanek, Rektor ds. Studiów, reprezentant Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Janusz Boś, Witold Ryś,  Jerzy Roś, Edward Rysiewicz, Grzegorz Wątroba (Murzański) - reprezentujący środowisko akademickie uczelni.

Głównym celem działalności Fundacji, określonym w Statucie jest poprawa warunków socjalno - bytowych środowiska akademickiego, wspieranie związanych z tym środowiskiem inicjatyw naukowych, kulturalnych i artystycznych.

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook