Instytut Cervantesa


Instytut Cervantesa
Adres
Miasto: Kraków
Ulica: ul.Kanonicza 12

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 421-32-55
E-mail:cracovia@cervantes.pl
Strona:www.cracovia.cervantes.es

Instytut Cervantesa jest hiszpańską instytucją państwową utworzoną w 1991 roku w celu upowszechniania i nauczania języka hiszpańskiego oraz propagowania kultury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej za granicą. Główna siedziba Instytutu mieści się w Madrycie oraz w podmadryckiej miejscowości Alcalá de Henares - mieście, w którym urodził się pisarz Miguel de Cervantes. Instytut Cervantesa posiada ponad 60 placówek na czterech kontynentach.

Do zadań Instytutu należy również:

Organizowanie kursów ogólnych i specjalistycznych języka hiszpańskiego.
Wydawanie uczniom certyfikatów i dyplomów poświadczających ich znajomość języka na danym poziomie i organizowanie oficjalnych, międzynarodowych egzaminów z języka hiszpańskiego DELE (Diploma Oficial de Español como Lengua Extranjera / Dyplom z Języka Hiszpańskiego jako Obcego).
Aktualizowanie metodyki nauczania języka hiszpańskiego i organizowanie kursów dla nauczycieli języka hiszpańskiego.
Wspieranie działalności hispanistów.
Uczestniczenie w projektach służących upowszechnianiu języka hiszpańskiego.
Promowanie kultury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej we współpracy z innymi instytucjami hiszpańskimi i hispanoamerykańskimi oraz we współpracy z instytucjami działającymi w danym państwie.
Udostępnianie dla użytku publicznego sieci bibliotek wyposażonych w najnowocześniejsze środki techniczne.

Pracą Instytutu Cervantesa kieruje zespół przedstawicieli świata kultury, nauki i literatury z Hiszpanii i Hispanoameryki.

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook