Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego


Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Adres
Miasto: Kraków
Ulica: ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 252-44-00
E-mail:rektorat@ksw.edu.pl
Strona:www.ka.edu.pl

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest największą niepubliczną uczelnią akademicką Małopolski. Proponuje kandydatom naukę na jednym z 28 kierunków studiów:  Administracja, Architektura i urbanistyka, Architektura wnętrz, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Fizjologia, Fizjoterapia, Gospodarka przestrzenna, Informatyka i ekonometria, Kosmetologia, Kulturoznawstwo, Malarstwo, Nauki o rodzinie, Ochrona środowiska, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Pedagogika, Pielęgniarstwo, Politologia, Praca socjalna, Prawo, Psychologia, Ratownictwo medyczne, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie. Dziesięć kierunków studiów, to jednolite bądź dwustopniowe studia magisterskie. Absolwent w zależności od poziomu kształcenia może uzyskać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

17 grudnia 2007 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów,  po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego przyznała Wydziałowi Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Szkoły Wyższej  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce, a 27 października 2008 r. Wydziałowi Prawa i Administracji uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Na tej podstawie uczelnia wystąpiła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o zmianę nazwy na: Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zgodę na zmianę nazwy uczelnia uzyskała 27 lutego 2009 roku.

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook