"Lamelli" Galeria Śródmiejskiego Ośrodka Kultury


Adres
Miasto: Kraków
Ulica: Mikołajska 2

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 422-19-55
E-mail:lamelli@lamelli.com.pl
Strona:http://www.lamelli.com.pl

Profil Galerii Lamelli zorientowany jest na współczesne osiągnięcia sztuki polskiej, promocję najciekawszych zjawisk młodej sztuki i współpracę z artystami debiutującymi, absolwentami i studentami szkół artystycznych.


Działalność galerii wzbogacają prezentacje twórców międzynarodowych. Organizowane ekspozycje umożliwiają start najmłodszym artystom. Stają się platformą dyskusji o aktualnej problematyce artystycznej, społecznej, politycznej. Program wystawienniczy galerii uzupełniają kuratorskie przedsięwzięcia realizowane we współpracy z młodymi historykami sztuki, krytykami i kuratorami, oraz efemeryczne akcje artystyczne.

Przestrzeń teoretyczną poszerzają cykle spotkań i wykładów prezentujące najciekawsze osiągnięcia polskiej i międzynarodowej sztuki nowoczesnej i aktualnej, zorientowane niejednokrotnie wokół obecnie kontrowersyjnych dyskursów i problematyk badawczych.

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook