Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Kołłątaja


 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Kołłątaja
Adres
Miasto: Kraków
Ulica: ul. Focha 39

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 427-31-31
E-mail:wypozyczalnia@pbw.edu.pl
Strona:www.pbw.edu.pl

Biblioteki Pedagogiczne wywodzą się z Bibliotek Nauczycielskich, które zaczęto tworzyć z księgozbiorów działów nauczycielskich bibliotek szkolnych wkrótce po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie należy do najstarszych. Powstała w 1922 roku jako Centralna Biblioteka Nauczycielska Okręgu Szkolnego Krakowskiego z inicjatywy ówczesnego wiceministra oświaty Tadeusza Łopuszańskiego i krakowskiego kuratora dra Tadeusza Kupczyńskiego. W pierwszych latach (1922-28) Biblioteką kierował dr Adam Matuszek, nauczyciel Gimnazjum im. B. Nowodworskiego. Następnie kierownictwo przejął Jan Zaręba (1928-36), a po nim - do wybuchu II wojny światowej - prof. dr Jan Hulewicz. Bibliotekarzami byli urlopowani nauczyciele.

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook