Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Adres
Miasto: Kraków
Ulica: ul. Warszawska 24

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 628-22-22
E-mail:rekrutacja@pk.edu.pl
Strona:www.pk.edu.pl

 

Pełną niezależność Politechnika Krakowska uzyskała 7 lipca 1954 r., kiedy to wieloletnie starania o utworzenie samodzielnej wyższej szkoły technicznej zakończyły się sukcesem – uchwałą Rady Ministrów została ustanowiona Politechnika Krakowska. Pierwszym rektorem został prof. Ludomir Śleńdziński. Przed nową uczelnią i jej kadrą stanęły poważne wyzwania. Niemal od początku realizowano szeroki program działalności badawczej i współpracy z przemysłem. W jego efekcie do początku lat 70. trzy z czterech wydziałów uzyskały pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. W 1966 r. utworzono piąty w kolejności Wydział Chemiczny (dziś: Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej). 9 lat później powstał Wydział Transportu (obecny Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej). Ostatnią, siódmą jednostkę organizacyjną utworzono w 1999 r., aktualnie nosi ona nazwę: Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 września 1976 roku uczelni nadane zostało imię Tadeusza Kościuszki– bohatera narodu polskiego i amerykańskiego, znakomitego inżyniera i twórcy wielu nowatorskich projektów dróg oraz budowli fortyfikacyjnych i hydrotechnicznych.

W czasie ponad 60 lat funkcjonowania Politechnika Krakowska wielokrotnie zmieniała swój program, za każdym razem przystosowując go do aktualnych warunków cywilizacyjnych i potrzeb naukowych. Wraz z rozwojem programowo-dydaktycznym, poprawie ulegała także infrastruktura uczelni. Obecnie Politechnika rozmieszczona jest na dwóch kampusach o łącznej powierzchni 110 ha. Do PK należą także obiekty zabytkowe: budynek przy ul. Kanoniczej 1 w Krakowie, dawny pałac królewski w Łobzowie (ul. Podchorążych), pałac w Janowicach koło Tarnowa oraz drewniana willa w Zakopanem. W dyspozycji uczelni pozostaje pełnowymiarowa hala sportowa w Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Kamiennej, hala sportowa i korty tenisowe w Czyżynach oraz Ośrodek Sportów Wodnych w Żywcu.

W roku akademickim 2008/2009 na Politechnice Krakowskiej kształci się ok. 15 000 studentów oraz 175 doktorantów prowadzonych przez 1200 nauczycieli akademickich. Wpisują się oni w sięgająca kilku pokoleń tradycję uczelni, działając na rzecz poprawy kondycji polskiej myśli naukowo technicznej — tej niezwykle ważnej dla konkurencyjności krajowej gospodarki dziedziny.

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook