Scena Moliere


Scena Moliere
Adres
Miasto: Kraków
Ulica: Szewska 4

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 292-64-00
E-mail:molier@ifb.pl
Strona:www.moliere.art.pl

Stowarzyszenie "SCENA Moliere" - krakowskie centrum współpracy teatralnej z zagranicą oraz krzewienia zasad integracji społecznej poprzez sztukę działa od 21 pażdziernika 1996 roku, cyklicznie organizuje imprezy pod nazwą "Dni autentycznej integracji", których bohaterami są twórcy ze środowiska osób niepełnosprawnych. Wspólnie z nimi i dla nich organizujemy wernisaże oraz występy artystyczne, takie jak spektakle teatralne, koncerty, kabarety.

Celem organizacji takich i podobnych imprez jest przede wszystkim, integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, ułatwiająca ich rehabilitację społeczną oraz zmianę postaw środowiska osób sprawnych wobec nich. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym prezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców i tym samym stwarzanie szans twórczej konfrontacji osób niepełnosprawnych z odbiorcami sztuki. Mamy również ambicje umożliwiania im poznania nowych technik wyrazu sztuki oraz zdobywania dodatkowych umiejętności pozwalających im rozwijać się zawodowo w celu samodzielnego zarabiania na swoje utrzymanie.

Nasza współpraca i promocja sztuki osób niepełnosprawnych nie ogranicza się tylko do organizacji imprez z udziałem twórców z tego środowiska. Będąc głęboko przekonani o wartości ich twórczości wybraliśmy, na drodze konkursu, scenariusz napisany przez artystkę wysokiej klasy Justynę Kieresińską na naszą pierwszą profesjonalną produkcję teatralną pt. "Życie pana Moliere" wg. Michaiła Bułhakowa a wyreżyserowaną przez Marka Litewkę. Premiera tego spektaklu odbyła się 13 grudnia 2004 a udział w niej wzięli aktorzy scen krakowskich. Na co dzień na naszej scenie wystawiamy małe formy teatralne z udziałem aktorów profesjonalnych, organizujemy przeglądy, wernisaże i koncerty.

Dzięki dotacjom i współpracy z instytucjami zarządzającymi finansami publicznymi takimi jak UM Krakowa, UM Województwa Małopolskiego, Ministerstwo Kultury RP, ROPS, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, PFRON udaje się nam realizować cele statutowe naszego Stowarzyszenia.

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook