Śródmiejska Biblioteka Publiczna


Śródmiejska Biblioteka Publiczna
Adres
Miasto: Kraków
Ulica: ul. Masarska 14

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 423-22-15
Strona:www.sbpkrakow.pl

Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotek publicznych.

Misją Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie określonych potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie kultury i czytelnictwa, poprzez udostępnianie: książek, czasopism, audiobooków oraz innych materiałów bibliotecznych na różnych nośnikach z uwzględnieniem powszechnego i bezpłatnego dostępu do Internetu mieszkańcom dzielnicy Śródmieście i Miasta Krakowa. Ważnym zadaniem misji jest także edukacja i przygotowanie małych dzieci do wczesnych kontaktów z książką, biblioteką i Internetem. Misją Biblioteki jest również pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów oraz otaczanie opieką użytkowników niepełnosprawnych i tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Nasza misja to życzliwe traktowanie wszystkich użytkowników korzystających z szerokiej oferty Biblioteki.

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook