Stowarzyszenie Teatr Mumerus


Stowarzyszenie Teatr Mumerus
Adres
Miasto: Kraków
Ulica: Piastów 32/22

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 645-92-73
E-mail:mumerus@poczta.onet.pl
Strona:www.mumerus.net

Stowarzyszenie Teatr Mumerus powstało w r. 1999.

Skupia profesjonalnych twórców: aktorów, reżyserów, scenografów, muzyków i literatów wywodzących się ze środowiska krakowskiego (choć nie tylko). Stowarzyszenie jest członkiem EU NET ART- międzynarodowej sieci organizacji zajmujących się sztuką z siedzibą w Amsterdamie oraz Stowarzyszenia Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN w Krakowie. Stowarzyszenie jest pozarządową organizacją non-profit. Nie posiada stałych etatów administracji, zarząd pełni swe obowiązki honorowo, a wydatki na stałe funkcjonowanie ograniczone są do minimum.

Celem działania Teatru Mumerus jest rzeczywiste poszukiwanie nowych form teatralnych, łączenie Teatru z innych sztukami oraz poszukiwanie nowych przestrzeni społecznych dla istnienia teatru. Stowarzyszenie programowo realizuje tylko rzeczy nowe, ryzykowne - starając się w ten sposób nawiązać do tradycji awangardy teatralnej. Również programowo Stowarzyszenie nie realizuje jakichkolwiek rzeczy będących przedmiotem wszelakich mód kulturalnych.

Stowarzyszenie poszukuje nowych przestrzeni społecznych dla istnienia teatru prowadząc działalność edukacyjną (warsztaty z młodzieżą z Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Krakowie), jak również resocjalizacyjną (spektakle dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Krakowie).

Stowarzyszenie nie posiada stałej sceny, realizując i prezentując swoje przedstawienia w różnych przestrzeniach jak: kameralne sale teatralne, zabytkowe piwnice, plener, podwórza, więzienia, nieczynne fabryki.

Stowarzyszenie stale współpracuje z grupą muzyczną Wednesday Radio z Wrocławia. Stowarzyszenie współpracuje także z Forum Organizacji Pozarządowych KLON/JAWOR, gdzie w ramach akcji "Bądź Jawny!" na stronach internetowych tejże organizacji publikuje dane dotyczące wydatkowanych środków, a w szczególności środków pozyskanych ze źródeł publicznych.

Od listopada 2001 Stowarzyszenie bierze udział wraz z 16 teatrami z całej Europy w międzynarodowym projekcie teatralno - edukacyjnym "Magic - Net" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej (program "Kultura 2000").

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook