Stulecie krakowskiego harcerstwaPowiązane obiekty:
Powiązane newsy:

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zapraszają na kolejną sesję naukową z cyklu „Kraków w dziejach narodu"

W stulecie krakowskiego harcerstwa

Sesja odbędzie się w sobotę 9 kwietnia 2011 w sali Fontany, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, I piętro

Program:

Godz. 9.15:

- powitanie zebranych przez Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

- otwarcie sesji przez Prezesa Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Godz. 9.45 referaty:

- hm. Wojciech Hausner, Narodziny Krakowskich Drużyn Skautowych i ich udział w bojach o niepodległość 1913-1920

- dr hm. Janusz Wojtycza, Krakowskie Harcerstwo w latach 1920-1939

Godz. 10.30 - przerwa na kawę

Godz. 11.00 referaty:

- hm. Paweł Miłobędzki, Krakowskie Szare Szeregi 1939-1945

- phm. Bartosz Rzońca, Krakowskie Harcerstwo w latach 1945-1952

- prof. dr hab. Mieczysław Rokosz, Odrodzenie Harcerstwa w Krakowskie w październiku 1956 roku

- hm. Marcin Kapusta, Drugie odrodzenie harcerstwa po 1980 roku

- mgr Leszek Sibila, Kolekcja harcerska w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Godz. 13.30 przerwa obiadowa (Restauracja „U Babci Maliny" zaprasza na poczęstunek do Sali Królewskiej Pałacu Krzysztofory)

Godz. 14.00 dyskusja


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook