Szkoła Wyższa im.Jańskiego - Wydział Zamiejscowy w Krakowie


Szkoła Wyższa im.Jańskiego - Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Adres
Miasto: Kraków
Ulica: ul. Witosa 9

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 654-54-69
(12) 654-48-62
E-mail:dziekanat@krakow.janski.edu.pl
Strona:www.krakow.janski.edu.pl

 

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, jest szkołą niepubliczną, specjalizującą się w kształceniu na poziomie wyższym osób, podejmujących studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) i studia II stopnia (magisterskie) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego działa od 13 lipca 1993 roku, wpisana jest do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 28.

Patronem Szkoły jest Bogdan Jański (1807-1840) - przyjaciel Adama Mickiewicza, wielki humanista, ekonomista i prawnik, człowiek o rozległej wiedzy i rozległych zainteresowaniach, myślący odważnie i niekonwencjonalnie, wyprzedzający swoją epokę oraz wielu nam współczesnych w podejściu do gospodarczej aktywności, indywidualnej zaradności i przedsiębiorczości, a także do tożsamości Polski i idei zjednoczonej Europy. Bogdan Jański promował model "człowieka zintegrowanego", łączącego harmonijnie sprawność i skuteczność w działalności z ideałami chrześcijańskimi. Był założycielem Zgromadzenia Zmartwychwstańców znanego między innymi z działalności edukacyjnej w wielu krajach świata.

Misją Szkoły, wykształconą na bazie ponad 150 letniej tradycji działalności edukacyjnej Zgromadzenia Zmartwychwstańców w wielu krajach świata, jest: Edukacja do chrześcijańskiej służby Narodowi, Kościołowi i Państwu. Wdrażanie uniwersalizmu chrześcijańskiego według Zmartwychwstańców, który brzmi: Podejmując zbawczy plan Boga wobec Narodu Polskiego i innych narodów,będziemy działać dla ich suwerenności i poszanowania w świecie. Będziemy skutecznie działać na rzecz wspólnoty ludzkiej, która byłaby w stanie zaakceptować dążenia Narodu Polskiego do godnego życia.

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook