Wystawa "Nowa przestrzeń. Modernizm w Nowej Hucie." - MHKPowiązane obiekty:
Powiązane newsy:

Od 19 kwietnia do 1 lipca w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa potrwa wystawa "Nowa przestrzeń. Modernizm w Nowej Hucie."

Nowohucka ekspozycja prezentuje przemiany, jakie zaszły w architekturze dzielnicy od przełomowego roku 1956, kiedy zerwano z socrealistyczną zabudową na rzecz nowej – modernistycznej. Owe zmiany pojawiają się jeszcze w obrębie starego kompleksu Nowej Huty, ale przede wszystkim w kształtowaniu nowych osiedli, które powstały poza wytyczonym pierwotnie planem. Wybudowano je na terenie Wzgórz Krzesławickich i Bieńczyc. Górną czasową granicą wystawy jest rok 1970, stąd ekspozycja zawiera również wstępne projekty Mistrzejowic. We wspomnianym okresie zaszły również ogromne zmiany w postrzeganiu wnętrz mieszkalnych. Na wystawie zaprezentowane zostaną meble, jakie spotykało się w mieszkaniach w tamtych latach.

Już od momentu powstania Nowa Huta wzbudzała ogromne emocje jako symbol zmian politycznych i światopoglądowych. Była wizytówką realizmu socjalistycznego, a budowa Kombinatu i tworzenie miasta socrealistycznego szeroko komentowano. Ta część historii Nowej Huty jest dziś dobrze opracowana. Natomiast architekturze i osiedlom powstającym po 1956 roku nie poświęca się równie dużo uwagi. My próbujemy zmienić ten stan rzeczy. Robimy to mając na uwadze, że powstające po roku 1956 nowohuckie osiedla, bez względu na to jak je dziś oceniamy, wpisują się w historię architektury polskiej i z tego względu stanowią ogromną wartość.

Oddział MHK
Dzieje Nowej Huty
os. Słoneczne 16

Ceny biletów:

normalny - 5 zł
ulgowy - 4 zł
zbiorowy/szkolny - 3,5 zł
bilet rodzinny - 10 zł


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook