Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie


Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
Adres
Miasto: Kraków
Ulica: ul. Św. Filipa 17

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 431-18-90 w.110
E-mail:rekrutacja@wsei.edu.pl
Strona:www.wsei.edu.pl

 

Misją, jaka legła u podstaw utworzenia uczelni, jest kształcenie specjalistów w zakresie informatyki i zarządzania, w sposób odpowiadający wymogom innowacyjności i przedsiębiorczości oraz aktualnym i perspektywicznym potrzebom rynku pracy, w tym rynku europejskiego. Konsekwencją tak nakreślonej misji było przyjęcie odpowiednich celów kształcenia, z których najważniejsze to:

Położenie nacisku na wiedzę odpowiadającą europejskim standardom edukacyjnym, warunkującym uznawalność kwalifikacji absolwentów. Sposób realizacji: program dydaktyczny powstał we współpracy z angielską instytucją akredytacyjną Edexcel International; systematycznie rozwijana jest współpraca międzynarodowa uczelni obejmująca: wymianę kadry dydaktycznej, konferencje naukowe i otwarte wykłady wybitnych specjalistów, odbywanie przez studentów pewnego okresu studiów w uczelniach zagranicznych, dostosowywanie planów studiów do wymogów Procesu Bolońskiego.

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook