Wyższa Szkoła Ubezpieczeń


Wyższa Szkoła Ubezpieczeń
Adres
Miasto: Kraków
Ulica: ul.Karmelicka 32

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 633-09-21
E-mail:wsu@wsu.pl
Strona:www.wsu.pl

 

Uczelnia jest liczącym się ośrodkiem w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauki i praktyki ubezpieczeń, jest jedną z nielicznych  szkół ekonomicznych w kraju o takiej specyfice kształcenia i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów sektora ubezpieczeń, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki rynku ubezpieczeń. Przez swoich pracowników i władze jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie posiada Wydział Ubezpieczeń, który prowadzi kierunek Finanse i Rachunkowość.  W uczelni działają liczne jednostki organizacyjne, w tym instytuty, zakłady, katedry, studium, prowadzące działalność statutową.

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook