"Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty - Krzesławice" - Muzeum HistorycznePowiązane obiekty:
Powiązane newsy:

Jesienią 2011 roku już po raz szósty Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza do oddziału Dzieje Nowej Huty na kolejną wystawę z cyklu Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Tym razem opowieść dotyczy Krzesławic, podkrakowskiej wsi, która ze względu na swoje położenie w pasie izolacyjnym, oddzielającym kombinat metalurgiczny od osiedli mieszkaniowych Nowej Huty, stanowi niejako relikt dawnego krajobrazu w centrum miasta.

Odkrycia archeologiczne pozwalają szukać początków osadnictwa na terenie Krzesławic około 5500 roku p.n.e., jednak w dziejach pisanych pojawiły się po raz pierwszy w 1198 roku, w dokumencie potwierdzającym nadanie wsi klasztorowi bożogrobców w Miechowie przez rycerza Budziwoja. Przez 600 lat niemal nieprzerwanie Krzesławice pozostawały własnością miechowitów i dopiero pod koniec XVIII wieku zostały przekazane jako uposażenie reformowanej Akademii Krakowskiej. Przez kilka lat gospodarzem krzesławickiego majątku był ks. Hugo Kołłątaj, a następnie krakowska kupiecka rodzina Kirchmayerów, zaś od 1876 roku właścicielem dworku był mistrz Jan Matejko, który urządził tutaj swoją wiejską rezydencję. W latach 60. XX wieku powstało tu Muzeum Jana Matejki prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Militarną przeszłość Krzesławic przypomina położony na wzgórzach, w północnej części dawnej wsi, austriacki fort, jeden z elementów Twierdzy Kraków.

Dziś dworek wraz ze starą zabudową wiejską, dawną drewnianą szkołą fundacji Matejki (dziś ośrodek kultury), młynem Kirchmayerów oraz przeniesionym w 1985 roku z Jawornika drewnianym XVII-wiecznym kościołem pw. św. Jana Chrzciciela stanowią urokliwy zakątek „wsi w środku miasta”. Na wystawie prezentującej eksponaty związane z dziejami wsi i jej właścicieli oraz mieszkańców, zobaczyć można zarówno odkryte na tym terenie archeologiczne przedmioty należące do najstarszych osadników, reprodukcje najdawniejszych dokumentów wymieniających nazwę Krzesławice, a także rękopisy księdza Hugona Kołłątaja, Kazimierza Girtlera czy rysunki Jana Matejki, wykonywane w jego podkrakowskiej rezydencji. Prezentowane są także obiekty zebrane w latach 70. XX wieku podczas akcji „Ocalić od zapomnienia”, które miały posłużyć jako wyposażenie planowanego w Krzesławicach skansenu, a także makieta krzesławickiego fortu, wykonana na zlecenie Młodzieżowego Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice”, obecnego użytkownika obiektu.
Najlepszym uzupełnieniem wystawy będzie spacer do centrum Krzesławic, który z nowohuckiego oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa zajmie około pół godziny.

Wystawa

Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty – Krzesławice

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Oddział „Dzieje Nowej Huty”, os. Słoneczne 16, Kraków
19 października 2011 – 15 stycznia 2012 (wernisaż 19.10.2011 o 14.00)

Kurator wystawy: Maria Lempart
Scenariusz: Maria Lempart
Aranżacja plastyczna: Łukasz Sarnat
Redakcja tekstów: Anna Chrostek
Organizacja wystawy: Zuzanna Miśtal
Promocja: Janusz Bierówka
Opieka konserwatorska: Anna Gawrońska, Joanna Rościszewska, Robert Gaweł

Ceny biletów:
normalny: 5 zł
ulgowy: 4 zł
zbiorowy/szkolny: 3,50 zł
rodzinny: 10 zł


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook