Artykuł sponsorowany

Konkursy

Polecamy

Żydowskie Muzeum Galicja - program


Program – czerwiec i lipiec 2012
Programme of events – June and July 2012

Informacje o wydarzeniach w Żydowskim Muzeum Galicja podczas 22. Festiwalu Kultury Żydowskiej (29.06.2012 - 08.07.2012) dostępne są w specjalnej edycji programu. Podczas trwania Festiwalu Muzeum będzie czynne codziennie od godziny 9.00 do 20.00

Information about events in the Galicia Jewish Museum during the XXII Festival of Jewish Culture (29.06.2012-08.07.2012) is available in a specially dedicated programme. During the Festival the Museum will be open daily from 9.00-20.00.


Muzeum dla kibiców EURO! Okazując bilet na dowolny mecz EURO wchodzisz do Muzeum za darmo.

Museum for EURO fans! Show us a ticket for any EURO match and you will enter for free!

Każdy piątek, godz. 19:00
Kabalat Szabat

Dołącz do Beit Kraków – lokalnej, postępowej wspólnoty żydowskiej, by wraz z nią celebrować Kabalat Szabat w Żydowskim Muzeum Galicja. Spotkania prowadzi Rabinka Tanya Segal.
Pełne informacje o działalności i przedsięwzięciach Beit Kraków: www.beitkrakow.pl

Every Friday, 19:00
Kabbalat Shabbat

Join Beit Krakow, the local Progressive Jewish community, for Kabbalat Shabbat services held at the Galicia Jewish Museum and led by Rabbi Tanya Segal.
See www.beitkrakow.pl for the latest service details and for information about Beit activities.

Każda niedziela, godz. 19.00 (z wyjatkiem 01.07)
Koncert: DiGalitzyaner Klezmorim

Zespół w swej twórczości nawiązuje do tradycji muzyki klezmerskiej. Nadając jej całkowicie osobisty charakter, stara się w sobie tylko właściwy sposób wydobyć i podkreślić to, co zdaniem twórców najistotniejsze.

Bilety: 50 zł i 40 zł (ulgowy)

Every Sunday, 19.00 (except for 01.07)
Concert: DiGalitzyaner Klezmorim

The band Di Galitzyaner Klezmorim's compositions are based on traditional klezmer music, bringing out elements they find most important to give their work its unique character

Tickets: 50 PLN (general), 40 PLN (discounted)

Piątek, 01.06.12
Dzień Dziecka – Dzieci przejmują Muzeum

Pierwszego czerwca dzieci opanują muzeum i przejmą w nim dowodzenie. Potrzebujemy od zaraz dyrektora, głównych managerów, recepcjonistów, pracowników księgarni, a także przewodników.

Friday, 01.06.12
Children's Day - Children take over the Museum

On the first of June children take command of the Museum! We need the director, main managers, receptionists, bookstore employees, and guides.

Sobota, 02.06.12
Druga edycja Nocy Synagog

W Żydowskim Muzeum Galicja Noc rozpoczniemy o 22.00 warsztatami tańca: Dance me to the end of love prowadzonymi przez Grupę Tańca Izraelskiego Kachol. Potem zapraszamy na wydarzenie muzyczno-wizualne: fuzję muzyki klezmerskiej oraz reggae, połączoną z fantastycznymi wizualizacjami.
Pełny program wydarzeń dostępny na stronie: http://www.7atnite.pl/start.html

Wstęp wolny

Saturday, 02.06.12
The second edition of the Night of the Synagogues

The Galicia Jewish Museum starts the night at 22:00 with dance workshops. "Dance Me to the End of Love" led by the Israeli dance group Kachol. Later we invite you to an audiovisual event: the fusion of klezmer music and reggae complete with fantastic visuals.
Pełny program wydarzeń dostępny na stronie: http://www.7atnite.pl/start.html

Admission free

Niedziela 03.06.12

Rodzinna Niedziela na Paradzie Smoków
Czerwcowa Rodzinna Niedziela wybiera się w odwiedziny do swojej koleżanki Parady Smoków. W tegorocznej Paradzie zaprezentuje się również Muzealny Smok.

W języku polskim, dla dzieci w każdym wieku.
Bilet rodzinny 5 zł


Sunday 06.03.12
Family Sunday at the Dragons’ Parade

For this Family Sunday, come and join the parade which includes the Museum’s dragon who will march with us.

In Polish, for children of all ages.
A family ticket is 5 PLN

Sobota, 09.06.12, godz. 11.00
Sobotnie poranki w Muzeum

Pierwsze mecze Euro 2012 już za nami, czas najwyższy, by się odpowiednio przygotować. Wspólnie stworzymy gadżety prawdziwego kibica: czapki, flagi, koszulki i inne skarby.

W języku polskim, dla dzieci od 7 do 12 lat.
Bilet rodzinny 5 zł

Saturday, 09.06.12, 11.00
Saturday mornings at the Museum

The first match of Euro 2012 is behind us, it is time to prepare. Join us to create lots of soccer that the fans will love: hats, flags, T-shirts and other treasures.

In Polish, for children 7 - 12 years of age.
A family ticket is 5 PLN

Poniedziałek, 11.06.12, godz. 17.00

„Czy syjonizm był popularny wśród Żydów w przedwojennym Krakowie?”

Ludność żydowska w przedwojennym Krakowie podążała za nowymi prądami i ideami, nie tylko kulturalnymi i społecznymi, ale także politycznymi. Wśród nich był syjonizm. Czy jednak w mieście, w którym wydawano syjonistyczny „Nowy Dziennik” Żydzi rzeczywiście popierali syjonizm? Jeśli tak – to w jaki sposób i na jaką skalę?

Spotkanie  połączone z promocją katalogu wystawy „Palestyna - dwie ziemie i dwa nieba. Żydzi krakowscy w obiektywie Ze'eva Aleksandrowicza”

Dyskusję poprowadzi dr Edyta Gawron z Ośrodka Studiów nad Historia i Kulturą Żydów Krakowskich UJ

Monday, 11.06.12, 17.00
“Was Zionism popular among Jews in pre-war Kraków?"

The Jewish community in pre-war Kraków followed new thoughts and ideas, not only cultural and social, but also political. Zionism was one of them. Was Zionism an influential concept among Jews in the city, where the "New Journal" was issued? If so - how and on what scale?

The meeting is combined with the promotion of a catalogue for the exhibition "Poland and Palestine: Two Lands and Two Skies.
Cracovian Jews in the photographs of Zeev Aleksandrowicz".

The discussion will be moderated by Dr. Edyta Gawron, from the Centre for the Study on the History and Culture of Krakow Jews at the Jagiellonian University in Krakow.

Środa, 13 i 27.06.12, godz. 16.00

„O historii i nie tylko...”

13.06.12 Żydowski amerykański sen

Co łączy gwiazdę bejsbolu Hanka Greenberga, aktorkę Natalie Portman, muzyka Boba Dylana i burmistrza Chicago Rahma Emmanuela? Wszyscy są amerykańskimi Żydami.

27.06.12 Ideał kobiecego piękna
Czy paleolityczna piękność ma coś wspólnego z Marilyn Monroe? Czy Egipcjanka Nefretete podobałaby się współczesnym mężczyznom? Zapraszamy na zajęcia poświęcone ideałowi kobiecego piękna od starożytności do współczesności.

Dla młodzieży w wieku 14-18 lat.
W języku polskim, wstęp wolny.

Wednesday, 13 and 27.06.12, 16.00
About history but not only...

13.06.12 Jewish American dream

What do baseball star Hank Greenberg, actress Natalie Portman, musician Bob Dylan and Chicago mayor Rahm Emmanuel all have in common? They are all American Jews.

27.06.12 The ideal of feminine beauty

Does Paleolithic beauty have anything to do with Marilyn Monroe? Would men of today be attracted to the Egyptian Nefertiti? We invite you to the meeting devoted to the ideal of feminine beauty from ancient to modern times.

For teenagers 14-18 years old.
In Polish, admission free

Sobota, 23.06.12, godz. 11.00

Sobotnie poranki w Muzeum

Laurka na Dzień Ojca. Sprawdź czy tata ma w szafie niepotrzebne krawaty. Jeśli tak, przynieś je do nas i przekonaj się co można dla niego wyczarować z kolorowego papieru i starych krawatów.

W języku polskim, dla dzieci od 7 do 12 lat.
Bilet rodzinny 5 zł

Saturday, 23.06.12, 11.00
Saturday mornings at the Museum

Make a hand-made card for Father's Day. Check if there are any unnecessary ties in your father’s wardrobe. If so, bring them to us and find out what you can conjure up with coloured paper and old ties.

In Polish, for children 7 - 12 years of age.
A family ticket is 5 PLN

Sobota, 23.06.12, godz. 13.00
Szlakiem żydowskich sportowców przedwojennego Krakowa

Pomiędzy Makkabi a Jutrzenką - „święta wojna” na Kazimierzu. Darmowa wycieczka z przewodnikiem. Start:  Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18.

Saturday, 23.06.12, 13.00
Route of Jewish sportsmen of pre-war Krakow

Between Makkabi and The  Dawn - "holy war" in Kazimierz. Free guided tour. Start: Galicia Jewish Muzeum, Dajwór 18.

Piątek, 29.06.12
Muzeum po zmierzchu

W każdy ostatni piątek miesiąca Żydowskie Muzeum Galicja jest czynne do godziny 22.00.
(w tym: wystawy, Centrum Zasobów Multimedialnych i księgarnia)
W godz. 18.00 - 22.00 wstęp wolny

Friday, 29.06.2012
Museum After Dark

On the last Friday of every month, the Galicia Jewish Museum is open until 22.00.
Exhibitions, the Media Resource Centre and bookshop open all evening.     
18.00-22.00 – admission free

Sobota, 14.07.12, godz. 18.00
Spotkanie z Robertem Jan van Peltem, redaktorem książki „Na skraju przepaści: Pamiętnik z obozu koncentracyjnego, 1943-1944”, David Koker

Pamiętnik Dawida Kokera jest jedną z wybitnych relacji z życia w niemieckim obozie koncentracyjnym napisaną przez Żyda w latach Holokaustu.

W języku angielskim, wstęp wolny

Saturday, 14.07.12, 18.00
Meeting with Robert Jan van Pelt, the editor of At the Edge of the Abyss: A Concentration Camp Diary, 1943-1944, by David Koker

David Koker's diary is one of the most notable accounts of life in a German concentration camp written by a Jew during the years of the Holocaust.

In English, admission free

Wtorek, 17.07.12, godz. 19.00
Festiwal Muzyki Polskiej: Amadrums Trio

Najnowsze kompozycje polskich kompozytorów, napisane specjalnie na perkusję. Zespół perkusyjny powstał z inicjatywy prof. Jana Pilcha przy Akademii Muzycznej w Krakowie.

Bilety: 30 zł i 20 zł (ulgowy)

Tuesday, 17.07.12, 19.00
Festival of Polish Music: Trio Amadrums

Recent compositions by Polish composers, written specifically for percussion. The ensemble was initiated by Professor John Pilch at the Music Academy in Krakow.

Tickets: 30 PLN (general), 20 PLN (discounted)

Piątek, 27.07.12
Muzeum po zmierzchu

W każdy ostatni piątek miesiąca Żydowskie Muzeum Galicja jest czynne do godziny 22.00.
(w tym: wystawy, Centrum Zasobów Multimedialnych i księgarnia)
W godz. 18.00-22.00 wstęp wolny

Friday, 27.07.2012
Museum After Dark

On the last Friday of every month, the Galicia Jewish Museum is open until 22.00.
Exhibitions, the Media Resource Centre and bookshop open all evening.     
18.00-22.00 – admission free


MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook