Kto nadaje tytuł profesora?
Edukacja

Kto nadaje tytuł profesora?

Na każdej uczelni możemy spotkać Profesora, który ma najwyższy stopień pracownika naukowego. Takie tytułu wiążą się nie tylko z dużymi osiągnięciami, ale co najważniejsze nauczaniem studentów i wysokimi zarobkami. Ale jak zdobyć tytuł Profesora? Czy droga, którą musimy pokonać jest prosta? 

Czym jest tytuł Profesora? 

Tytułu profesora nie należy mylić z terminem "nauczyciel", który może być używany w odniesieniu do każdego, kto uczy w szkole. Nauczyciele mogą być nazywani profesorami lub nauczycielami w zależności od tego, czy mają doktorat, czy nie. Tytuł profesora jest przyznawany przez uczelnię.. Jest to tytuł honorowy, który nadaje się osobie, która wniosła znaczący wkład w dziedzinę nauki, w której pracuje. 

Jak zostać Profesorem?

Pierwszym krokiem jest rozpoczęcie nauki w szkole wyższej. Ścieżka kariery może być długa i czasami płatać figle, ale zdobywanie tytułów jest tego warte i bardzo satysfakcjonujące. Aby to osiągnąć, podczas każdego etapu musimy napisać i obronić pracę dyplomową.

Kto nadaje tytuł profesora?

Najwyższy tytuł naukowy

Słowo “Profesor” usłyszeliśmy już na początkach naszej edukacji, w liceum czy technikum. Taki honorowy tytuł można nadać pracownikom szkół podstawowych i ponadpodstawowych za wybitne nauczanie i wychowywanie uczniów. Jeśli mowa o uczelni tytuł profesora pojawia się w 2 sytuacjach. Aby go zdobyć potrzebny jest tytuł doktora habilitowanego. Stopień ten nadaje prezydent po zweryfikowaniu wniosku. Otrzymuje się go za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe. Najwyższy stopień naukowy jest przyznawany dożywotnio w Polsce. Tytuły profesorów mogą uzyskać osoby, które posiadają tytuł doktora naukowego. W ostatnim czasie rząd wprowadził zmiany w prawie, dzięki którym o tytuł profesora mogą ubiegać się także doktorzy bez habilitacji, którzy przepracowali co najmniej pięć lat w ośrodkach naukowych zagranicą.