Akademia Muzyczna w Krakowie


Akademia Muzyczna w Krakowie
Adres
Miasto: Kraków
Ulica: ul. Św. Tomasza 43

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 422-04-55
E-mail:zbjanik@cyfronet.pl
Strona:www.amuz.krakow.p

 

Misją Akademii Muzycznej w Krakowie – od początku jej istnienia (już ponad 120 lat) – jest kształcenie muzyków-humanistów w szerokim kontekście kultury muzycznej i sztuki, w myśl dewizy: per academiam ad astra, poprzez:

- uczenie rzemiosła – warsztatu muzycznego w relacji: mistrz – uczeń;
- wszechstronne rozwijanie uzdolnień i talentów;
- uwrażliwianie na piękno, w którym spotykają się tradycja i nowoczesność, datum i novum, przeszłość i teraźniejszość;
- otwieranie na różne formy kulturalnej działalności, także: kulturotwórczej;
- kształtowanie artystycznego smaku i umiejętności wartościowania zjawisk w kulturze.

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook