Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie


Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Adres
Miasto: Kraków
Ulica: Krakowska 46

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>
Telefon:(12) 430-60-23
E-mail:sekretariat@etnomuzeum.eu
Strona:www.etnomuzeum.eu

Muzeum Etnograficzne w Krakowie to najstarsza i największa kolekcja etnograficzna w Polsce. Tworzą ją eksponaty pochodzące głównie z terenów etnicznie polskich, ale także zbiory europejskie oraz unikalne pozaeuropejskie, przywożone tu przez badaczy i podróżników. Muzeum powstało w 1911 roku dzięki pasji Seweryna Udzieli, nauczyciela i inspektora szkolnego w ówczesnej Galicji, oraz dzięki staraniom i ofiarności członków Towarzystwa Muzeum Etnograficznego.

Muzeum Etnograficzne w Krakowie to s t a ł a w y s t a w a „P o l s k a k u l t u r a l u d o w a", która prezentuje między innymi tradycyjne wiejskie budownictwo, wnętrza mieszkalne, warsztaty rzemiosła, galerię polskich strojów ludowych, eksponaty związane z obrzędowością doroczną i rodzinną, polską sztukę ludową oraz nieprofesjonalną.

Muzeum Etnograficzne w Krakowie to zbiór cennych archiwaliów i specjalistyczna biblioteka licząca ponad 30 tysięcy woluminów. Stanowią one niezastąpione źródło dla badań.

Muzeum Etnograficzne w Krakowie to wystawy czasowe prezentowane nie tylko w siedzibie Muzeum, ale również w innych placówkach w kraju i za granicą. Przedstawiają szeroko rozumiany obyczaj, przeszły i współczesny, poszukują istoty kultury zawartej w pojedynczych przedmiotach.

Muzeum Etnograficzne w Krakowie to miejsce odkrywania etnografii: ścieżki edukacyjne i lekcje muzealne dla różnych grup, warsztaty, zajęcia rodzinne, wykłady specjalistyczne, spotkania, sesje naukowe oraz popularnonaukowe, praktyki muzealne, wolontariat, publikacje...

Muzeum Etnograficzne w Krakowie to miejsce re-kreacji: zabawy, myślenia, rozumienia siebie i innych, miejsce, gdzie podstawowe sensy objawiają się wciąż na nowo i bezustannie odnawiają.

Na stronie internetowej Muzeum znajdziesz informacje dotyczące:

- wystaw stałych i czasowych

- oferty edukacyjnej

- zawartości kolekcji (obiekty tygodnia)

- zasad funkcjonowania biblioteki i archiwum

Godziny otwarcia:

- Poniedziałek nieczynne

- Wtorek 11.00-19.00

- Środa 11.00-19.00

- Czwartek 11.00-21.00

- Piątek 11.00-19.00

- Sobota 11.00-19.00

- Niedziela 11.00-15.00

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook